اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : ارتباط معلولیت با سطوح شنوایی و نیازهای آن
کد خبر : ۱۲۱۱۵
تعداد بازدید : ۶۲۷
متن کامل خبر

کم شنوایی می تواند باعث اختلالاتی در زبان و ارتباط فرد باشد یعنی در فرد کم شنوا به طور طبیعی امکان توسعه ارتباط و زبان گفتاری به هم می ریزد و در واقع ناشنوایی درک گفتار کودک را محدود می کند. این اختلالات عبارتند از اشکال در شنیدن صداهای ضعیف، اشکال در فهم کلمات ، مشکل املاء و ... به عبارتی کم شنوایی باعث ایجاد معلولیت در فرد می شود که میزان آن بستگی به شدت آن دارد. بر همین اساس و با توجه به درجات کاهش شنوایی، نوع معلولیت و راهکارهای مناسب جهت کم کردن آن را در ذیل بیان می کنیم. 1- کم شنوایی ملایم: این فرد دارای معلولیت های زیر می باشد: الف ـ اختلال در شنیدن صداهای ضعیف در کلاس ب ـ مشکل دراملاء دارد. راهکارهای مناسب توانبخشی شنیداری جهت این دانش آموز عبارتند از بلند صحبت کردن و متوجه نمودن معلم در رابطه با مشکل کودک می باشد. 2- کم شنوایی نیمه شدید: معلولیت، اشکال در فهم کلمات به صورت کلی می باشد استفاده از سمعک مناسب باتربیت شنوایی، لبخند (لب خوانی) و زبان آموزی مهم است. 3- کم شنوایی متوسط: معلولیت ناشی از این میزان کم شنوایی به صورت اشکال در فهم کلمات می باشد. برای این دانش آموز باید از سمعک مناسب، تربیت شنوایی، لبخوانی و زبان آموزی استفاده کند. 4- کم شنوایی شدید: معلولیت ناشی از این میزان کم شنوایی به صورت گسترده تر با اشکال در فهم کلمات می باشد. برای این دانش‌آموز، استفاده از سمعک مناسب ، تربیت شنوایی ، لب خوانی و زبان آموزی ضروری میباشد. 5- کم شنوایی عمیق: یک مشکل اساسی مجددا و اشکال در فهم کلمات است. در این افراد حتما باید از یک سمعک با قدرت زیاد استفاده نمود.استفاده از کلاسهای ویژه و اقدامات توانبخشی ، لبخوانی و زبان اموزی الزامی است. در مواقعی برای برگرداندن یک کودک دچار معلولیت شنوایی به جامعه شنوا حتما باید: الف. تجویز مناسب سمعک صورت گیرد ب.مشاوره ج.تقویت حافظه شنیداری د.زبان آموزی ه. آموزش مفاهیم همراه با لب خوانی و زبان اشاره و مهمتر از همه این ها تربیت شنوایی باید انجام گیرد. نوزادان سخن شنوا و ناشنوایانی که بیش از 6 ماهگی زیر پوشش اقدامات مناسب قرار گیرند تا سن 5 سالگی به رشد زبانی هماهنگ با توانایی های شناختی خود دست می یابند. زهرا کوشانفر- مربی بهداشت دبستان خاکره 2.ناحیه یک شیراز