اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : وقایع آسیب زا بین همسران
کد خبر : ۱۲۱۴۳
تعداد بازدید : ۴۷۱
متن کامل خبر

وقایع آسیب زایی که به پیوند بین همسران خدشه وارد می کند، زخم های دلبستگی اند. اگر این زخم ها ترمیم نشوند باعث حفظ روابط منفی زوجین می شوند. چنین وقایعی هنگامی رخ می دهد که یکی از زوجین در زمانی که به دیگری نیاز مبرم دارد. در دسترس نباشد یا این که حضور داشته باشد، ولی پاسخ مناسب ندهد. حتی اگر سالیان دراز از وقوع این وقایع گذشته باشد. در زمان های مختلف، بار دیگر به گونه‌ای به شدت هیجانی و زنده پدیدار می شوند و فرد آسیب دیده را در خود غرق می کنند. برای مثال، خانمی که در زمان های مربوط به بارداری و وضع حمل انتظار داشته است که همسرش در کنار وی باشد، ولی پاسخ مناسب دریافت نکرده است، اعتماد خود را نسبت به همسر از دست داده، احساس صمیمیت کمتری می کند. در این زمان های رسیدگی بهتر است که زوجین اصول زیر را رعایت کنند: • زوجین باید قادر باشند که در مورد آسیب صحبت کنند، بدون آن که مشاجره کنند. • در هر زمان ، تنها یک زخم دلبستگی مورد بررسی قرار گیرد. • زوجین تلاش کنند که در یک جلسه رسیدگی، یک موضوع را به طور کامل بررسی کنند. • هر یک از زوجین قادر باشند که احساسات خود را شناسایی، نامگذاری و بیان کنند. و به شکل زیر عمل کنند.: در ابتدا لازم است که زوج آسیب دیده به بیان دقیق آسیب با تمام جزئیات، اثرهای این آسیب بر احساسات وی و اهمیت آن بپردازد. در صورتی که فرد آسیب دیده بار دیگر در تماس با آسیب قرار گیرد، هیجانات همراه با آن واقعه به کرات پدیدار می شوند. دوم اینکه همسر شروع به شنیدن می کند و سعی می کند که رویداد آسیب زا را از دریچه نگاه زوج آسیب دیده درک کند و درد و رنج همسر آسیب دیده را بپذیرد. سوم این که همسر آسیب دیده به بیان کامل آسیب می پردازد و درهمان حال، اندوه ناشی از ترس از دست دادن رابطه را بیان می کند و بدین طریق به همسرش اجازه می دهد تا شاهد آسیب پذیری وی باشد. چهارم این که همسر به مشارکت هیجانی بیشتر می پردازد و مسئولیت خویش را در آسیب می‌پذیرد و ندامت و افسوس خود را ابراز می‌کند. پنجم این که همسر آسیب دیده خطر می کند و از همسرش که در زمان رویداد آسیب زا در دسترس نبوده یا این که پاسخ مناسب نداده است، درخواست مراقبت و آرامش می کند. همسر به شکلی علاقمندانه پاسخ می دهد که مانند یک پادزهر برای ضربه روانی عمل می‌کند. ششم این که از این پس زوجین قادرند به همراه یکدیگر روایتی جدید از این واقعه بسازند. حال دیگر زوج آسیب دیده می تواند از احساسات منفی ناشی از آسیب ها رهایی یابد و پاسخ این سؤال را دریافته است که چرا همسر وی در هنگام بروز چنین رویدادی بدان شکل پاسخ داده است.