اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : توسعه برنامه‌های عمرانی با پیوست فرهنگی
کد خبر : ۱۴۷۷۱
تعداد بازدید : ۸۲
متن کامل خبر

شهردار منطقه یازده شیراز خبر داد: توسعه برنامه‌های عمرانی با پیوست فرهنگی رویکرد شهرداری منطقه یازده در برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های فرهنگی و عمرانی خشنودی شهروندان و سامان‌دهی چشم‌انداز شهری است. مدیر منطقه یازده شهرداری کلان‌شهر شیراز گفت: خشنودی شهروندان و سامان‌دهی چشم‌انداز شهری این بخش از کلان‌شهر شیراز، رویکرد شهرداری منطقه یازده در برنامه‌ریزی و انجام پروژه‌های عمرانی و فرهنگی است. شهردار منطقه یازده احساس رضایت شهروندان از پیرامون شهر و زیستگاه خود و خدماتی که شهرداری ارائه می‌دهد را مایه روی‌آوری هرچه بیشتر آنها برای همکاری با نهادهای گوناگون شهرداری و انجام پذیرفتن بهینه کارها و برنامه‌های آبادانی دانست. علی فراشاییان گفت: آگاهی از نیازهای شهروندان مؤلفه ای مهم برای برنامه‌ریزی پروژه‌های آبادانی است و بی‌گمان این رویکرد، روند گسترش عمران شهری را شتاب می‌دهد و پروژه‌های گوناگون همسو با نیاز شهر و شهروندان به پیش خواهد رفت. شهردار منطقه یازده با اشاره به نشست‌های بیشماری که با کارشناسان و مدیران برگزار می‌شود، افزود: تلاش می‌کنیم با افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌ها، آنچه ضروری و درخور شأن شهروندان است، برنامه‌ریزی و انجام شود.