اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : موفقیت آبفای شیراز در ارتقای کیفیت آب
کد خبر : ۱۷۶۳۵
تعداد بازدید : ۳۷
متن کامل خبر

مطلوبیت بالاتر از استاندارد نمونه‌های میکروبی و آزمون‌های کلرسنجی آزمایشگاه‌های شرکت آب و فاضلاب شیراز ثبت شد. مدیرعامل آبفا شیراز گفت: در پایان سال ۱۴۰۲، در آزمایشگاه‌های شرکت آب و فاضلاب شیراز میزان مطلوبیت نمونه‌های میکروبی ۱۰۰درصد و میزان مطلوبیت آزمون‌های کلرسنجی ۹۸.۷۸ درصد بوده است. وی مطلوبیت این نمونه‌ها را بیشتر از استاندارد عنوان کرد و افزود: با توجه به وضعیت اقلیمی و آب و هوایی و ضمن در نظر گرفتن شرایط مهاجرپذیری شهرستان، تعداد نمونه آزمون شده برای این سنجش، ماهانه بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ مورد بوده، در حالی که طبق استاندارد تعداد ۹۰ نمونه کفایت می‌کند.