اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : کافه کتاب- فاطمه قاسمی پور
کد خبر : ۱۹۶۰۷
تعداد بازدید : ۳۸۴
متن کامل خبر

رنج‌های ورتر جوان یوهان ولفگانگ گوته؛ ترجمه محمود حدادی؛ ماهی: ۱۳۹۷ (چاپ دوازدهم) صبح‌ها وقتی از رؤیاهای سنگین خودم سر برمی‌دارم، بیهوده به هوای او آغوش باز می‌کنم و شب‌ها وقتی که خوابی سعادت‌آمیز و معصومانه به وهمم دچار می‌کند، بیهوده در بستر خود از پی او می‌جویم. آن هم با حالی که انگاری در پیش او بر سر سبزه نشسته‌ام و دستش را در دست دارم و هزار بوسه بر او می‌زنم. وقتی که در منگی خواب دست از پی او می‌کشم و به خود می‌آیم، جویی از اشک از قلب درهم و فشرده‌ام بیرون می‌زند و من بی‌هیچ تسلایی در پیش آینده‌ تاریکی که دارم، گریه سر می‌دهم. خل‌اند که نمی‌بینند جا و مقام خیلی هم تعیین‌کننده نیست و اویی که در صدر می‌نشیند اغلب نقش اول را ندارد. چه بسا شاه که وزیرش و چه بسا وزیر که منشی‌اش او را اداره می‌کند. پس صدرنشینی حق کیست؟!