اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : اکران سینماهای شیراز
کد خبر : ۲۰۵۴
تعداد بازدید : ۶۰۷
متن کامل خبر

سینما سعدی خوب، بد، جلف سینما گلستان سینما نیمکت/ خوب، بد، جلف/ سلام بمبئی/ هفت‌ماهگی/ خانه‌ای در خیابان چهل‌ویکم/ چهار اصفهانی در بغداد سینما فلسطین مبارک سینما شیراز مبارک سینما پیام شاباش سینما فرهنگ خوب، بد، جلف/ هفت‌ماهگی/ خانه‌ای در خیابان چهل و یکم سینما ایران خوب، بد، جلف