اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : یادداشت روز
کد خبر : ۲۲۹۲۵
تعداد بازدید : ۱۷۸
متن کامل خبر

مهر نامهربان شیرازنوین- سعیدرضا امیرآبادی amirabadi_shznvn@yahoo.com مهر و اسفند همیشه با کارگران و کارمندان سر ستیز داشته است. هزینه‌های اقشار فرودست و هرم میانی جامعه، با درآمدهای آنها همخوانی ندارد و در فصل بازگشایی مدارس و ایام نوروز، این گسل اقتصادی عمیق‌تر از گذشته می‌شود. راهکارهای ستاد تنظیم بازار و نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا، فقط گوشه‌ای از فشار اقتصادی بر جامعه را از میان برمی‌دارند و هزینه‌های سال جدید تحصیلی، هیچ همخوانی با درآمدهای ریالی جامعه ایران ندارند. در این ایام است که بازار نوشت افزار، کیف، کفش و پوشاک آبستن گرانی شده و بســیاری از مدارس با به فراموشی سپردن متن صریح قانون، کمک‌های اختیاری را به اجبار از والدین دانش‌آموزان طلب می‌کنند. ترافیک خیابان‌ها در ساعت رفت و آمد دانش‌‌آموزان دوچندان شده و شهر چهره پرجنب و جوشی به خود می‌‌گیرد. به‌سان دهه‌های جاری، نوشت‌افزار خارجی از مبدأ چشم بادامی‌ها به بازارهای ایران ســرازیر می‌شوند و واردات لجام گسیخته، تاب تولیدکنندگان مظلوم ایرانی را بی‌تاب کرده و مجال رقابت را از آن‌‌ها می‌رباید. از اواسط ماه مهربان است که کلاس‌های تقویتی(!) و فوق‌ برنامه در میان برنامه‌های دانش ‌آموزان خسته قرار می‌‌گیرند و والدین چاره‌ای جز متحمل شــدن هزینه‌های مضاعف بــرای کلاس‌های خصوصی و فعالیت‌‌های جبرانی ندارند. در سالیان گذشته، سرویس‌های ایاب و ذهاب دانش آموزان هم در نوع خود حکایت‌های ناگواری داشته است. امید اســت که امســال شــاهد تعداد دو رقمی‌ دانش‌آموزان در پیکان‌های فرســوده، پرایدهای مستهلک و حضور رانندگان نابلد نباشیم و برای رفت و آمد کودکان و نوجوانان از خودروهای ایمن، رانندگان متبحر و متعهد استفاده شود. در نظر داشته باشیم والدین همه ســرمایه زندگی خــود را به آنها می‌ســپارند و در صــورت بروز حادثه‌ای ناگــوار، بنیان خانواده رو به زوال و نابودی خواهد رفت. همچنین امید می‌رود هیچ کلاس درســی از نعمت وســایل گرمایشی و سرمایشی استاندارد محروم نشود و در آتش بی‌مبالاتی، تخصیص ندادن اعتبار و کمبود امکانات نســوزد. به یاد داریم کــه داغ جان‌کاه دانش آموزان دورودزنی چگونه بر روح و جسم قربانیان، والدین و همه اقشــار جامعه همچنان سنگینی می‌کند و با گذشت سال‌ها، آنها همچنان چشم انتظار کمک‌های آموزش پرورش، مجلس، نهاد ریاست جمهوری و خیران هستند تا ماســک‌ها و دستکش‌ها را به کناری گذاشته و همانند دیگر همسالان خود، از نعمت زندگی عادی و شادابی و جوانی برخوردار شوند. مهر، ماه مهربان اســت. ماهی که باید همه اقشار جامعه در حد اســتطاعت مالی در جشــن‌های بهزیســتی و انجمن‌های خیریه شرکت کنند و در یاری رساندن به نیازمندان بشتابند. نیازمندان مستعدی که در صورت برخورداری از امکانات اولیــه تحصیلی، می‌توانند مــدارج رشــد و ترقی را به ســرعت پیموده و در قالب مشــاغل گوناگون به جامعه خدمت رســانی کنند. ماه مهر، ماه ســوزاندن کیف‌های مدرســه ملبس به چهره‌های غربی در بشــکه‌های آهنی حیاط مدرســه نیست. ماهی است که باید در آن فرهنگ‌ســازی پیشه کرد و کودکان و نوجوانان را با بن‌مایه‌های اصیل ایرانی که ریشــه در اصالت‌های ماندگار ما دارد، آشنا کرد. ماهی که سرآغاز تبری جستن از خشونت و همه مضامین ضدانسانی است و کودکان و نوجوانان باید در کنار تحصیل و یادگیری، به پرورش روح و جان خود همت گمارند. ماه مهر سرفصلی برای فعالیت مضاعف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پرورش است تا در نظارت و سرکشی بــه بوفه‌های مدارس و اغذیه فروشــی‌های مجاور آنها با ســختگیری مضاعفی عمل کنند و ســلامت دانش‌آموزان را تضمین نمایند. ماه مهر، آغاز موسم یادگیری و مجاهدت در عرصه سازندگی است. ماهی که می‌توان به‌جای برخوردهای پادگانی با دانش آموزان، به شیوه‌های نرم و پدرانه به آنها تدریس نظم و انضباط نمود. شاید بدین وســیله مدیر، ناظم و معلم پرورشی به پناهگاه معنوی دانش آموزان تبدیل شــوند و در پناه آن، از میــزان اعتیــاد کودکان و نوجوانان و هنجارشکنی‌های آنان کاسته شود. ماه مهر برای دانش آموزان و والدین تا چه اندازه ماه مهربانی است؟ آیا آموزش و پرورش با دقت و وسواس اولیای مدارس دولتی و غیرانتفاعی را گزینش می‌کند و در سال تحصیلی جدید، شاهد آسیب روح و جسم دانش آموزان نخواهیم بود؟ آیا نیروی انتظامی ‌برنامه مدونی برای مقابله با سوداگران مرگ که در نزدیکی مدارس به فعالیت مشغول هستند تدارک دیده است؟ از یاد نبرده‌ایم که در سال تحصیلی گذشته، بیش از دو تن مواد مخدر در نزدیکی مدارس شیراز از خرده‌فروشان به دست آمد. آیا مردم به یاد حمایت از کودکان کار و خانواده‌های نیازمند در سال تحصیلی جدید هستند و اختلاف طبقاتی، سبب گریز کودکان از همسانان خود نخواهد شد؟ کاش هفتمین ماه سال، ماهی مهربان باشد.