اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : با بحران انباشت بدهی مواجه هستیم
کد خبر : ۲۳۵۸۶
تعداد بازدید : ۲۲۲
متن کامل خبر

سرپرست شهرداری مرودشت گفت: مشکلات مالی و انباشته شدن بدهی‌ها، شهرداری را با بحران مواجه کرده است. به گزارش ایرنا، حسن مهرابی، چهارشنبه در همایش شورای سازمان همیاری شهرداری‌های استان فارس در شیراز افزود: دامنه برخی از این مشکلات تا به آنجاست که برخی شهرداری‌های استان تا آستانه ورشکستگی نیز پیش رفتند. وی ادامه داد: عدم برنامه‌ریزی مناسب و مستمر شهرداری‌ها در حوزه درآمدزایی، اداره سنتی شهرداری‌ها، اتکا به درآمدهای مقطعی و کاهش کمک‌های دولتی زمینه ساز مواجه شهرداری‌ها با این مشکلات شده است تا آنجا که برخی شهرداری‌ها حتی در پرداخت حقوق کارکنان و پرسنل خود نیز مانده‌اند. او اظهار داشت: به رغم اهمیت موضوع، شهرداری‌ها در بحث درآمدزایی عملکرد مطلوبی نداشته‌اند و این در حالی است که ضرورت دارد که شهرداری‌ها با برنامه هدفمند به سمت درآمد پایدار حرکت کنند تا دچار مشکل نشوند. مهرابی بیان کرد: امروز اکثر پیمانکاران با توجه به مشکلات مالی و اقتصادی شهرداری‌ها و بدهی سنگین شهرداری‌ها به آنها و همچنین بی‌ثباتی بازار، رغبت و تمایل چندانی برای انجام کارهای شهرداری‌ها ندارند. سرپرست شهرداری مرودشت گفت: در چنین شرایطی، بهترین راهکار برای خروج از این مشکلات بعد از درآمد پایدار، تقویت سازمان همیاری شهرداری‌ها است.