اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : پیمان کشاورز- دبیر خبر: سوت پایان
کد خبر : ۲۷۴۱
تعداد بازدید : ۵۱۲
متن کامل خبر

لحظه به لحظه به ایام پایانی سال نزدیک می‌شویم و ما ایرانیان هم طبق یک سنت قدیمی و ماندگار تمام کارهای مربوط به پایان سال را برای لحظه آخر می‌گذاریم. همان لحظه‌ای که در طول سال رهایشان می‌کنیم و حالا انگار که دیگر وقت سرخاراندن هم نداشته ایم، با تمام قدرت به سمت کارهای نکرده و راه‌های نرفته می‌رویم و خواه ناخواه با معضل کمبود وقت هم روبه‌رو می‌شویم. این روزها به هر گوشه شهر که سر بزنید، عده‌ای با سرعت در حال رتق و فتق امور محوله هستند که اگر این دقت و سرعت را از ابتدای سال داشته باشیم، نیازی به این همه شلوغ کاری‌های پایان سال نیست. عدم برنامه ریزی منسجم و تشخیص اهمیت زمان یکی از معضلات مهمی است که گویی نسل به نسل در میان ما ایرانیان می‌گردد و هیچ وقت هم قرار نیست اصلاح شود. این روند کاری مثل بازی فوتبالی است که تمام نود دقیقه را رها کرده ایم و برای چند دقیقه وقت اضافه با داور چانه‌زنی می‌کنیم. خریدها که همیشه جای خود را در دقیقه نود محکم کرده اند. امور بانکی و بیمه و موارد مربوط به منزل و... همگی در دقیقه نود انجام می‌گیرند. البته بایستی به این نکته نیز توجه کرد که این هم نوعی هنرنمایی مردم این سرزمین است. این که چگونه می‌توان تمام کارهای مربوط به یک سال را در چند روز آن هم با فشار و استرس بالا به سرانجام رساند که معمولاً این سرانجام هر چه به لحظه‌های پایانی نزدیک می‌شود، خوش نخواهد بود. این که چطور می‌شود باور به انجام همه کارها تا پیش از به صدا درآمدن سوت پایان سال جاری، این چنین در ذهن و قلب ما ریشه بدواند، خود بحث و مجالی جدا می‌طلبد. اما اگر از خودمان شروع کنیم و باور داشته باشیم که جهان در لحظه‌های انتهایی سال پایان نمی‌یابد و بعد از تعطیلی 4-5 روزه هم می‌توان بسیاری از کارها را در کمال خونسردی و آرامش انجام داد، مجبور به تحمل این همه فشار ناشی از پایان سال در زندگی خود نیستیم. Peyk59@gmail.com