اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : جدول شماره 94
کد خبر : ۲۷۶۴
تعداد بازدید : ۵۴۸
متن کامل خبر

افقی 1- تاریخ‌نگار و جامعه‌شناس مشهور تونسی- پول کویت 2- از غلات اربعه- خدمتکار پیر- جمع شبح 3- اندوه- سازه فلزی یا چوبی موقت برای دسترسی به نقاط دشوار- نامی برای خانم‌ها 4- صابون خیاطی- از توابع استان فارس- پرتاب‌کردن 5- جاده آسفالت نشده- من و تو- رنجیدن- رود اروپایی 6- خیانت در آن روا نیست- بچه سگ و گربه- ای دل---- که خرابات از می گلگون باشی/بی‌زر و گنج به صد حشمت قارون باشی 7- کادو- نت ششم- دوستی بی‌ریا 8- الفبای آبادانی- قدرت و توانایی- سرد- تازه 9- درخشان- سخن زیرلب از روی خشم- افشره انگور 10- سنگین- بلندمرتبه- میل به غذا 11- چهره- غلام سلطان محمود غزنوی- اسم ترکی- رزق 12- برعکس بخوانید از فلزات است- بازیگر هنرمند کشورمان که از کارهایش می‌توان به فیلم عشق +2 و مجسمه اشاره کرد- پایتخت فراری 13- یک‌هزار و یکصد و یازده- مقابل امنیت- رغبت 14- زنان- خواننده صدامخملی با حروف درهم- گربه عرب 15- دوبیتی- اثری از آندره دوبالزاک نویسنده فرانسوی عمودی 1- موسیقی‌دان تفلیسی و خالق سوییت ماسکاراد 2- درود- مؤاخذه 3- از عتبات عالیات- در مثل بعضی از آن کوه می‌سازند- حرف نداری- از شهرهای کرمان 4- عادت- از ایالات اتازونی- یک‌صد و یازده 5- خرس آسمانی- دیگ دهان‌گشاد- تصدیق آلمانی- تکرار حرفی از الفبای فارسی 6- داماد مشوش- همه- پناهگاه 7- مقابل صادرات- گروهی از جانداران تک‌یاخته‌ای 8- از ادعیه اسلامی- رها- ردیف- برعکس بخوانید از کلمات تشبیه است 9- از ابزار ستاره‌شناسی قدما- متبادر درهم 10- نقیض سیراب- غذای رقیق- اندام شکسته 11- حرف گزینش- اریب- قسمت ملودیک اپرا- شهر حضرت عبدالعظیم 12- پدیدآمدن- کنایه از گوناگونی- علامت جمع فارسی 13- شوره- برج کج داستانی- پرده‌دری- یار خروس 14- کتابی از ژول رومن- بیماری سگی 15- نقاش شهیر ایرانی و خالق تابلوی تخت‌جمشید و عید نوروز