اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : دیدگاه
کد خبر : ۳۰۵۶
تعداد بازدید : ۶۶۹
متن کامل خبر

ویژگی‌ها و مشخصات بازیکنان فوتسال بازیکنان داخل سالن همانند بازیکنان زمین بزرگ بایستی از فاکتورهای قدرت، استقامت، سرعت و تکنیک و تاکتیک برخوردار بوده و جدا از موارد فوق دارای ویژگی‌های خاص دیگری هم باشند که با توجه به پستی که بازی می‌کنند باید دارا باشند. دروازه‌بان: از مهمترین خصوصیات دروازه بان در بازی‌های سالن شجاعت و جسارت او می‌باشد. با دست خوب بازی کند، همانند بقیه بازیکنان با پا خوب بازی کند. فیزیک بدنی مناسب و دارای عکس العمل‌های سریع باشد. دارای هوش بالایی بوده و بتواند به عنوان یک مربی خوب عمل نماید و راهنمایی کند. از نظر تکنیک خوب بوده و بتواند پاس بدهد. در تمام طول بازی توجه به بازی داشته و بازیکنان را راهنمایی کند. بازیکن آخر: در سالن تیم‌ها هر سیستمی بازی کنند معمولاً به یک نفر خاص مسئولیت آخر بازی کردن را می‌دهند. این بازیکن بایستی در درجه اول خیلی قوی در بازی من تو من یا حریف گیری باشد. در یک جهته کردن بازی خوب عمل نماید. ارتباط خوبی با دروازه بان داشته باشد؛ به خصوص مواقعی که ممکن است دو نفر در مقابله با او باشند بمانند. دروازه بان بازی را زیر نظر داشته باشد. از قدرت حفظ توپ بالا برخوردار بوده (بازیکن را خوب ببیند و بتواند پاس عمقی بدهد، توان پاس دادن برای نفرات کناری از بین مدافعین یا جلوی مدافعین داشته باشد). توان حرکت برای انجام اورلپ و در نهایت شوت زدن را داشته باشد. بازیکنان کناری: معمولاً بازیکنان کناری که در سیستم ۱-۲-۱ بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند بایستی بازیکنانی باشند که در حمله و دفاع خوب عمل نمایند. توان تبدیل شدن به سیستم‌های دیگری در حین مسابقه برای مقابله با تیم حریف را داشته باشند. بازیکنانی خوش فکر و باهوش باشند، چون نیاز به تعویض جا دارند. خلاقیت داشته و با توجه به دستورهای مربی به خوبی بتوانند در دفاع و حمله شرکت نمایند. از سرعت بالایی برخوردار باشند، بازیکنانی از نظر تکنیکی بالا و قدرت دریبل زنی خوبی داشته باشند. با توجه به درگیری زیاد این بازیکنان در دفاع و حمله بایستی از قدرت بالایی برخوردار بوده و قدرت پاس دهی خوب داشته و شوت زن باشد. نفر جلو (مهاجم): این بازیکن بایستی از توانایی‌های زیادی برخوردار باشد چون در مواقع حمله او پشت به دروازه حریف می‌باشد در صورتی‌که بقیه بازیکنان خودی رو به دروازه حریف می‌باشند به همین دلیل بایستی ویژگی‌های زیادی داشته باشد، تکنیک خوبی داشته باشد. قدرت کنترل و توان حفظ توپ با توجه با درگیری مدافعین بایستی در سطح بالایی داشته باشد. توان بازی با هر دو پا را داشته و قدرت بازی سازی برای بازیکنانی که اضافه می‌شوند را داشته باشد. توان ایجاد فضا برای خود و دیگر بازیکنان هم تیمی داشته و دارای خلاقیت بالا و تصمیم گیری خوب باشد. توان فریب و عکس العمل سریع داشته باشد. قدرت دریبل زدن و شوت زنی بالا و در نهایت گل زن خوبی باشد. در دفاع بتواند خوب عمل نماید. در بازی‌های سالنی با توجه به بازی پنج در مقابل پنج تیم‌ها بایستی خیلی دقت نمایند و در اینگونه بازی‌ها تیم‌هایی که بتوانند از نظر عددی (تعداد بازیکنان) در جریان بازی بیشتر از تیم حریف باشند چه در حمله و چه در دفاع مسلماً می‌توانند موفق‌تر باشند. در نهایت بایستی بازیکنان در دفاع و حمله به خوبی عمل و اضافه شوند.