اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : محرومیت‌های‌اجتماعی برای مشمولان غائب
کد خبر : ۳۲۹۵۸
تعداد بازدید : ۲۶۲
متن کامل خبر

معاون وظیفه عمومی‌فرماندهی انتظامی‌استان گفت: برابر ماده 2 قانون خدمت وظیفه عمومی، هر فرد ذکور ایرانی که به سن 18 سالگی تمام می‌رسد، مشمول مقررات خدمت می‌گردد. سرهنگ «محمد‌رضا دهقانیان» در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، بیان کرد: برابر ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی، مشمولانی که در مهلت معرفی تعیین شده، وضعیت خدمتی خود را مشخص نکنند غایب محسوب و با محرومیت‌های اجتماعی مو اجه می‌شوند. وی با بیان اینکه مشمولان خدمت وظیفه عمومی‌که مدت غیبت اولیه آنان تا 3 ماه باشد، 3 ماه اضافه خدمت و چنانچه غیبت اولیه آنان بیش از 3 ماه باشد به 6 ماه اضافه خدمت تنبیه می‌شوند، تصریح کرد: مشمولانی که غیبت اولیه آن‌ها بیش از یک سال باشد، علاوه بر 6 ماه اضافه خدمت به عنوان فراری محسوب شده و به مراجع قضائی معرفی می‌شوند. سرهنگ دهقانیان افزود: مشمولان غایبی که تاکنون برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام نکرده‌اند برابر ماده 10 قانون، با محرومیت‌های اجتماعی از جمله عدم امکان ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی، عدم برخورداری از معافیت کفالت، عدم دریافت تسهیلات بانکی، ممنوعیت خروج از کشور و ... مواجه می‌شوند. سرهنگ «دهقانیان» با اشاره به محدودیت قانونی به کارگیری مشمولان غایب توسط بخش‌های‌خصوصی و دولتی گفت: در صورت به کارگیری آنان توسط کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، شرکت‌ها، آموزشگاه‌ها، بنگاه‌ها، مغازه‌ها و تعمیرگاه‌های دولتی و خصوصی، برابر ماده 63 با آنان برخورد و برای اعمال مجازات تعیین شده به مراجع قضائی معرفی می‌شوند. معاون وظیفه عمومی‌فرماندهی انتظامی‌استان در خصوص نحوه بخشش غیبت اولیه سربازان حین خدمت گفت: مشمولان غایبی که به خدمت اعزام می‌شوند با حسن خلق، جدیت در وظایف محوله و تأیید فرماندهان، از بخشش دو سوم اضافه خدمت برخوردار می‌شوند.