اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : سه داور فارس بین‌المللی شدند
کد خبر : ۳۳۵۴۰
تعداد بازدید : ۸۴
متن کامل خبر

یک کمک داور مرد و دو داور زن سهم فارس از داوران بین المللی ایران شد. فرهاد مروجی، زری فتحی و سلطنت نوروزی داوران فارسی لیست بین المللی ایران هستند که جهت قضاوت مسابقات بین المللی سال 2020 اعلام شده اند. در این فهرست اسامی ‌داوران و کمک داوران بین المللی فوتبال ایران در بخش‌های آقایان و بانوان همچنین داوران فوتسال آقایان، بانوان و فوتبال ساحلی جهت قضاوت در مسابقات بین المللی سال 2020 به ترتیب زیر اعلام شده است: *داوران فوتبال آقایان: علیرضا فغانی، موعود بنیادی فر، بیژن حیدری، پیام حیدری، وحید کاظمی، حسن اکرمی‌ و امیر عرب براقی *کمک داوران فوتبال آقایان: محمدرضا منصوری، محمدرضا ابوالفضلی، سعید علی نژادیان، علی میرزابیگی، حسن ظهیری، آرمان اسعدی، سعید قاسمی، علیرضا ایلدروم و فرهاد مروجی *داوران فوتسال آقایان: محمودرضا نصیرلو، وحید عرض‌پیما، علی حفیظی و ابراهیم مهرابی افشار *داوران فوتسال بانوان: گلاره ناظمی ‌دیلمی، زری فتحی، زهرا رحیمی *داوران فوتبال ساحلی: ابراهیم اکبرپور، حمید مقدم متین، ابراهیم کرد و امیر فلاحی *داوران فوتبال بانوان: سلطنت نوروزی، مهسا قربانی و مهناز ذکایی.