اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : اتصال 80 درصد از واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شیراز به تصفیه‌خانه
کد خبر : ۳۴۲۲۸
تعداد بازدید : ۱۴۲
متن کامل خبر

مدیر عامل شرکت شهرک‌های‌صنعتی گفت: درحال حاضر حدود 80درصد از واحد‌های‌ بهره‌بردار در شهرک صنعتی بزرگ شیراز به تصفیه‌خانه فاضلاب متصل هستند که با درمدار قرارگرفتن مدول دوم تصفیه‌خانه در ماه‌های‌آینده، تمامی این واحدها به تصفیه‌خانه فاضلاب متصل ‌می‌شوند. به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک‌های‌صنعتی فارس، احد فتوحی در بازدید معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های‌صنعتی ایران از تصفیه‌خانه شهرک صنعتی بزرگ شیراز افزود: هم اکنون از 2100واحد صنعتی فعال در شهرک صنعتی بزرگ شیراز ،1660واحد به شبکه تصفیه‌خانه فاضلاب متصل هستند و ظرفیت فعلی مدول 1تصفیه خانه این شهرک صنعتی روزانه 2500مترمکعب است که با به مدار آمدن مدول دوم تصفیه‌خانه باظرفیت 1500مترمکعب در ماه‌های‌آینده، ظرفیت تصفیه تمامی واحد‌ها ‌ایجادخواهدشد. وی با بیان اینکه هم اکنون 2200واحد نیز درمرحله ساخت وساز قراردارد گفت: باتوجه به اینکه این واحد‌ها‌درساله‌ای آینده نیاز به تصفیه‌خانه دارند طراحی مدول سوم تصفیه‌خانه توسط مشاور انجام شده و درخواست تخصیص اعتبار نیز به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارائه شده که امیدواریم با تخصیص اعتبارات بتوانیم عملیات اجرایی این طرح را آغاز کنیم. وی همچنین با اشاره به لزوم بازچرخانی پساب تصفیه‌خانه و استفاده آن در مصارف غیرشرب و فضای سبز وکاربرد آن برای برخی واحد‌های‌صنعتی گفت: طرح استحصال پساب نیز توسط مشاور تهیه شده و درخواست افزون بر 120میلیارد ریال اعتبار برای این طرح ارائه شده که با اختصاص اعتبار این طرح نیز انجام خواهدشد. وی همچنین بر لزوم انجام عملیات پیش تصفیه در واحدهای صنعتی تأکیدکرد وگفت: در این زمینه لیست واحدهای متخلف را به اداره کل محیط‌زیست اعلام کرده‌ایم. در این بازدید همچنین یکی از ایستگاه‌های‌پمپاژ فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ شیراز و نیز شبکه داخلی و خط انتقال به طول 2کیلومتر پیش راه‌اندازی شد. این ایستگاه و خط انتقال با اعتبار40میلیارد ریال ساخته و در مدار قرارخواهدگرفت. معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های‌صنعتی ایران نیز دربازدید از بخش‌های‌مختلف تصفیه‌خانه شهرک صنعتی بزرگ شیراز بر لزوم تسریع در راه‌اندازی مدول دوم تصفیه‌خانه شهرک صنعتی شیراز تأکیدکرد وگفت: با توجه به ساخت و سازهای جدید درشهرک صنعتی اجرای طرح افزایش ظرفیت تصفیه‌خانه به دوبرابر ظرفیت فعلی و نیز طرح استحصال پساب دراولویت قرارخواهدگرفت. فتحعلی محمدزاده با بیان اینکه هم اینک 6تصفیه‌خانه فاضلاب در شهرک‌های‌صنعتی بالای 50درصد واگذاری استان فارس راه‌اندازی شده است، گفت: درحال حاضر87درصد از واحد‌های‌صنعتی در شهرک‌های‌صنعتی استان زیرپوشش تصفیه‌خانه فاضلاب قراردارند. وی در ادامه از فعالیت 223مدول تصفیه خانه در شهرک‌های‌صنعتی کشور خبردادوگفت:70درصد واحد‌های‌صنعتی مستقردرشهرک‌های ‌صنعتی کشور به تصفیه‌خانه فاضلاب متصل هستند.