اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : پیشگیری از وقوع جرم دغدغه‌ دستگاه فرهنگی فارس
کد خبر : ۳۵۶۳۹
تعداد بازدید : ۲۱۴
متن کامل خبر

شیرازنوین - گروه خبر اولین کارگاه آموزشی اصحاب رسانه با موضوع جرایم تعریف شده در قانون به منظور پیشگیری از وقوع جرم برگزار شد. این کارگاه آموزشی با حضور مدیرکل امور کتابخانه‌های عمومی‌ فارس، معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌استان فارس، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس، مدیر گروه مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌فارس، معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس دادگاه مطبوعات استان فارس، دکتر فضل‌الله فروغی، استادیار دانشگاه شیراز و عضو هیئت منصفه دادگاه مطبوعات فارس و جضور جمع گسترده ای از خبرنگاران استان فارس در سالن اجتماعات اداره کل کتابخانه‌های عمومی ‌استان فارس به همت اداره کل دادگستری فارس و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌فارس و اداره کل کتابخانه‌های فارس برگزار شد. فرهنگ‌سازی در راستای پیشگیری از جرم معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌استان فارس در ابتدای این نشست گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرهنگ‌سازی در راستای پیشگیری از وقوع جرم است که یکی از ابزارهای مهم آن رسانه‌ها هستند. مهدی امیدبخش ادامه داد: آشنایی رسانه‌ها با قوانین و مقررات مربوط به خود باعث خواهد شد با قدرت و بینش بیشتری در راه فرهنگ‌سازی گام بردارند. گاه می‌بینیم که رسانه‌ای به دلیل ناآشنایی به قوانین، دچار درگیری‌های حقوقی می‌شود. وی افزود: تنها با مشاوره حقوقی کارشناسان دادگستری می‌توان از بیشتر این درگیری‌ها پیشگیری نمود. این کارگاه برای آشنایی مقدماتی اصحاب رسانه با جنبه‌های حقوقی و جزایی مسائل جاری در رسانه‌هاست. نقش پررنگ رسانه‌ها در ایجاد امنیت در ادامه این کارگاه آموزشی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس گفت: امروز رسانه‌ها نقش بسزایی در پیشگیری از جرایم و ایجاد امنیت دارند؛ تا آن جا که می‌توان گفت پیروز میدان‌های سیاسی، فرهنگی، عقیدتی، اقتصادی و... در دنیای امروز کسانی هستند که می‌توانند از رسانه‌ها بیشترین و بهترین بهره‌برداری را نمایند. احمد رحمانیان ادامه داد: رسانه‌ها و کسانی که در این زمینه کار می‌کنند می‌توانند در کاهش یا افزایش مسائل اقتصادی تأثیر چشمگیری داشته باشند. وی افزود: رسانه‌ها باید دقت داشته باشند تا با بزرگ‌نمایی یا سیاه‌نمایی برخی از آسیب‌های اجتماعی، از این آسیب‌ها قبح‌زدایی نکنند؛ هرچند معتقدیم در زمینه آسیب‌های اجتماعی رسانه‌ها باید ورود کنند و در کنار بیان واقعیت‌ها به فرهنگ‌سازی برای درمان و پیشگیری این آسیب‌های اجتماعی بپردازند که بیان مسائل حقوقی و آگاهی جامعه از مسائل حقوقی و قانونی خود یکی از وظایف مهم رسانه‌هاست. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس بیان کرد: باید در مسیری حرکت کنیم که سرمایه اجتماعی را افزایش دهیم. شایان ذکر است دکتر منوچهری، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی ‌فارس ضمن تقدیر از خبرنگاران، این کارگاه را نقطه عطفی در آگاهی‌رسانی رسانه‌های برای پیشگیری از جرایم رسانه‌ای و آسیب‌های اجتماعی دانست. در ادامه محسن رجایی‌نیا، معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس دادگاه مطبوعات استان فارس و فضل‌الله فروغی، استادیار دانشگاه شیراز و عضو هیئت منصفه دادگاه مطبوعات فارس به بیان موارد قانونی در زمینه مطبوعات و رسانه‌ها پرداختند و به پرسش‌های اصحاب رسانه پاسخ گفتند.