اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : تشکیل کمیسیون "زن و ورزش" در دستور کار اداره ورزش شیراز
کد خبر : ۴۷۴۱۴
تعداد بازدید : ۴۱
متن کامل خبر

صبح دیروز دوشنبه، نشست بررسی و تحلیل مسائل حیطه بانوان در شیراز و اهمیت ورزش در مسائل بانوان، خانواده و اجتماع همراه با پیشنهادات اداره ورزش و جوانان شهرستان شیراز از جمله تشکیل کمسیون "زن و ورزش"برای بررسی و برنامه‌ریزی ورزش بانوان، با حضور غلامعلی طفیونی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شیراز، سرکار خانم دکترخواست خدایی مسئول ورزش بانوان اداره ورزش و جوانان شهرستان شیراز وسرکار خانم دکتر همت، مشاور بانوان فرمانداری شهرستان شیراز در اداره ورزش و جوانان شهرستان شیراز برگزار شد.