اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : رسیدگی و صدور رأی 50 فقره پرونده مسن ثبتی
کد خبر : ۵۵۱۱۰
تعداد بازدید : ۶۶
متن کامل خبر

به گزارش دریافتی شیرازنوین، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گفت: رسیدگی به درخواست‌های ثبتی جامعه و پاسخ‌گویی شفاف به مراجعان از مصادیق بارز سیاست‌های تحولی دستگاه قضا و به تبع آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد و بر همین اساس با تسهیل و تسریع در انجام فرایندها زمینه حرکت در مسیر دستورالعمل‌های سازمانی را استمرار خواهیم بخشید. سید مهدی هاشمی مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک استان فارس با اشاره به استمرار منظم جلسات هیئت نظارت این اداره کل به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی و تعیین تکلیف این پرونده‌ها در حداقل زمان ممکن تصریح نمود: در این راستا شاهد صدور 1هزار و 30 فقره رأی توسط این هیئت در مدت سپری شده از سال جاری می‌باشیم که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 23 درصدی در این زمینه را نشان می‌دهد و این امر را ماحصل کاهش اشتباهات ثبتی در ادارات تابعه ثبتی استان برشمرد. وی افزود: با التفات به اینکه حل و فصل و تعیین تکلیف پرونده‌های ارجاعی از ادارات تابعه جهت طرح در هیئت نظارت گامی مهم در پاسخ‌گویی به متقاضیان و تعیین تکلیف این پرونده‌ها می‌باشد، همواره تلاشمان بر این بوده که ضمن سرعت بخشی به تشکیل جلسات هیئت فوق و با رسیدگی دقیق و موشکافانه به پرونده‌های ارجاعی در جهت احقاق حقوق ذی نفعان گام برداریم. هاشمی تصریح نمود: بر همین اساس از نیمه دوم سال گذشته تاکنون تلاش مضاعف کارشناسان این اداره کل و اعضای هیئت نظارت رسیدگی و صدور 50 فقره پرونده مسن ثبتی مربوط به سنوات قبل را سبب گردیده و با توجه به تعیین تکلیف این پرونده‌ها که از پرونده‌های مسن ثبتی و بعضاً مربوط به 10 سال گذشته می‌باشند، سرعت بخشی در زمینه صدور آرای این هیئت را گامی اساسی در پاسخ‌گویی به مراجعان دانست. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خاطرنشان ساخت: رسیدگی به درخواست‌های ثبتی جامعه و پاسخ‌گویی شفاف به مراجعان از مصادیق بارز سیاست‌های تحولی دستگاه قضا و به تبع آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد و بر همین اساس با تسهیل و تسریع در انجام فرایندها زمینه حرکت در مسیر دستورالعمل‌های سازمانی را استمرار خواهیم بخشید.