اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : تخصیص سهمیه سوخت اعتباری به ناوگان باربری
کد خبر : ۵۷۹۲۱
تعداد بازدید : ۷۰
متن کامل خبر

سعیدرضا امیرآبادی- گروه خبر رانندگان وانت‌های بنزین سوز تا نیمه اردیبهشت سال جاری با مراجعه به سامانه transport.shiraz.ir نسبت به دریافت پروانه فعالیت و اشتغال اقدام نمایند. آرش نعمتی، رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری شیراز با بیان این مطلب در شورای اسلامی شهر شیراز اظهار داشت: پیرو مکاتبه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، از تاریخ پانزدهم اردیبهشت ماه تخصیص سهمیه سوخت اعتباری به وانت‌های بنزین سوز فقط با دریافت پروانه فعالیت و اشتغال از سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری شیراز است. وی افزود: رانندگانی که تاریخ پروانه فعالیت و اشتغال آنها منقضی گردیده، باید سریعاً برای تمدید اقدام نمایند. در صورتی که تاکنون پروانه فعالیت و اشتغال دریافت نکرده اند، برای اخذ پروانه‌های مذکور از سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری شیراز اقدام نمایند.