اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : تأثیر ضدمیکروبی دهان‌شویه «بابونه» و «آویشن» برای کودکان
کد خبر : ۵۸۷۱۹
تعداد بازدید : ۴۶
متن کامل خبر

بررسی‌های یک مطالعه نشان داد که عصاره بابونه و آویشن را می‌توان به عنوان ترکیبات ضد میکروبی برای کنترل پوسیدگی‌های دندانی کودکان معرفی کرد، اما برای دستیابی به نتایج قطعی‌تر، به مطالعات بیشتری نیاز است. به گزارش ایسنا، استفاده از دهان‌شویه برای پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان توصیه شده است. بسیاری از مردم در سراسر جهان برای درمان و پیشگیری در برابر بسیاری از بیماری‌ها، به محصولات گیاهی روی آورده‌اند. به همین دلیل پژوهشگران با انجام یک مطالعه اثرات پیشگیرانه و ضد باکتریایی دو گیاه آویشن و بابونه را بر تعداد باکتری «استرپتوکوکوس موتانس» در بزاق، مورد بررسی قرار دادند و تأثیر آن را با دهان‌شویه «کلرهگزیدین» مقایسه کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از ترکیب ژل کلرهگزیدینِ دو درصد و عصاره متانولیکِ پنج درصد آویشن و بابونه، منجر به کاهش آمار معنی‌داری در میانگین تعداد باکتری‌های استرپتوکوک موتانس بزاق در مدت زمان ۳۰ دقیقه بعد از استفاده شد. اگرچه این کاهش باکتری برای ژل کلرهگزیدین دو درصد بیشتر از بقیه مواد بود ولی با درجه کمتر ولی بسیار قابل قبولی در آویشن و سپس در بابونه نیز مشاهده شد. همچنین نتایج نشان داد که در مدت زمان یک هفته بعد از استفاده از سه ترکیب مورد مطالعه، میزان باکتری‌های استرپتوکوک موتانس بزاق نسبت به زمان قبل از کاربرد، همچنان کاهش را نشان می‌دهد ولی این کاهش اختلاف آماری معنی‌داری نداشت. نتایج این مطالعه نشان داد که میزان افزایش استرپتوکوک موتانس بزاق در انتهای یک هفته، در کلرهگزیدین بسیار بیشتر از دو ترکیب دیگر بوده و بابونه کمترین میزان افزایش را داشته است که می‌تواند به دلیل پایداری و یا تأثیرگذاری طولانی مدت این ماده باشد. در مقایسه تأثیر سه ترکیب مختلف بر میزان باکتری استرپتوکوک موتانس بزاق نتایج نشان داد که تنها بین میانگین باکتری استرپتوکوک موتانس بزاق بعد از کاربرد کلرهگزیدین و بابونه و در زمان نیم ساعت بعد از کاربرد اختلاف معنی‌داری وجود داشت و در بقیه موارد اختلاف معنی‌داری بین کلرهگزیدین و بابونه و آویشن در کاهش میزان استرپتوکوک موتانس بزاق وجود نداشت که بیانگر این است که دو ترکیب گیاهی آویشن و بابونه تأثیر مشابه کلرهگزیدین در کاهش باکتری‌ها دارند. با توجه به تأثیر قابل قبول عصاره بابونه و آویشن در کاهش میزان استرپتوکوک موتانس بزاق و عوارض کمتر این مواد نسبت به مصرف طولانی مدت کلرهگزیدین و همچنین در دسترس بودن و ارزان بودن این مواد، می‌توان این دو ترکیب را به عنوان ترکیبات ضد میکروبی برای کنترل پوسیدگی‌های دندانی کودکان معرفی کرد، اما برای دستیابی به نتایج قطعی‌تر، انجام مطالعات بیشتر با حجم نمونه بیشتر و پیگیری‌های طولانی‌تر، پیشنهاد می‌شود. این پروژه تحقیقاتی با عنوان «مقایسه تأثیر آنتی باکتریال عصاره دو ترکیب گیاهی آویشن و بابونه و کلرهگزیدین بر میزان استرپتوکوکوس موتانس بزاق کودکان پیش دبستانی مبتلا به پوسیدگی‌های زودرس دوران کودکی به روش «quantitative Real Time PCR» در پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت کشور منتشر شده و فاطمه السادات سجادی، غلامرضا سپهری، فرشته صفاری، حبیبه احمدی پور و سوگند فرخی، از دانشگاه علوم پزشکی کرمان در انجام آن مشارکت داشتند.