اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : رشد سپرده‌های بانکی
کد خبر : ۵۹۴۲۰
تعداد بازدید : ۵۰
متن کامل خبر

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس از افزایش ۶۳ درصدی سپرده‌های مردم استان نزد ۱۶ بانک عضو شورای هماهنگی بانک‌های فارس خبر داد. بابک دایی از افزایش ۶۳ درصدی سپرده‌های بانکی مردم در نزد ۱۶ بانک عضو شورای هماهنگی بانک‌های استان خبر داد و گفت: مانده سپرده‌های بانکی مردم در بانک‌های مذکور که در پایان فروردین سال ۹۹ حدود ۷۵هزار میلیارد تومان بود، در پایان فروردین ۱۴۰۰ به ۱۲۳هزار میلیارد تومان رسید. به گزارش شیرازنوین به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی فارس، او با اشاره به رشد ۶۳ درصدی مانده سپرده‌های بانکی مردم در فروردین ۱۴۰۰ نسبت به فروردین ۱۳۹۹، افزود: این در حالی است که مانده تسهیلات پرداختی به متقاضیان در فارس از ۵۱هزار میلیارد تومان در آخر فروردین ۱۳۹۹ به ۷۲هزار میلیارد تومان در پایان فروردین ۱۴۰۰ رسید. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس گفت: بر این اساس نسبت مصارف به منابع بانکی که در فروردین ماه سال ۹۹ نرخ ۸۴ درصدی داشت، در پایان فروردین ۱۴۰۰ به ۷۳ درصد رسید که این امر حاکی از آن است که نه تنها نسبت مصارف به منابع هم تراز با رشد سپرده‌های بانکی افزایش نیافته، بلکه شاهد کاهش این نرخ نیز هستیم. دایی با اشاره به آمار عملکرد بانک‌ها در سال ۱۳۹۹ گفت: در سال ۱۳۹۹ نیز شاهد کاهش نسبت مصارف به منابع بانکی در مقایسه با سال ۹۸ بودیم؛ به گونه‌ای که نسبت مصارف به منابع استان از ۸۵ درصد در اسفند سال ۹۸ به ۷۳ درصد در پایان اسفند سال گذشته رسید. او اظهار کرد: البته در فارس خوشبختانه شاهد کاهش نرخ معوقات بانکی نسبت به تسهیلات اعطایی هستیم؛ به گونه‌ای که نرخ ۵.۸ درصدی نسبت معوقات به تسهیلات در سال ۹۸ به نرخ ۵.۱ درصدی در سال ۹۹ رسید. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس اظهار کرد: به عبارت دیگر اگرچه معوقات بانکی از ۳هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۸ به ۳هزار و ۷۰۰میلیارد تومان با رشد ۲۵ درصدی در پایان سال ۹۹ رسیده است، اما به دلیل افزایش تسهیلات بانکی شاهد کاهش نسبت معوقات به تسهیلات پرداختی هستیم.