اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : استفاده از ظرفیت بانوان در پست‌های مدیریتی شهرداری شیراز
کد خبر : ۶۲۶۱۵
تعداد بازدید : ۳۱
متن کامل خبر

سعیدرضا امیرآبادی- گروه خبر بانوی منتخب ششمین دوره شورای اسلامی شهر شیراز بر به‌کارگیری بانوان در پست‌های مجموعه مدیریت شهری به عنوان یکی از اولویت‌های شهردار آینده شیراز تأکید کرد. افسانه خواست خدایی در دومین روز از جلسات گزینش شهردار شیراز، در طرح سؤالات خود از نخستین نامزد انتخابی شهرداری بر ضعف مدیریت شهری در به‌کارگیری بانوان در پست‌های مدیریتی شهرداری اذعان داشت. عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به توان بانوان شاغل در شهرداری افزود: در هیچ کدام از مناطق یازده گانه شهرداری از این ظرفیت بالقوه استفاده نمی‌شود. عضو شورای اسلامی شهر شیراز تغییر نوع نگاه به توانمندی‌ها و قدرت تأثیرگذاری زنان در مدیریت شهری را از ضروریات برشمرد و ادامه داد: تحقق این مهم نیازمند، ایجاد خودباوری در زنان و ایجاد بستری جهت تقویت و به‌کارگیری توانمندی‌های آنهاست. وی از گزینه پیشنهادی خواست تا برنامه‌های خود را برای حضور بیشتر بانوان شهرداری مطرح کند.