اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : انتشار «ندیدن دلیل نبودن نبود» در شیراز
کد خبر : ۶۴۰۲۲
تعداد بازدید : ۴۶
متن کامل خبر

کتاب «ندیدن دلیل نبودن نبود» به کوشش مرتضی کشاورز شاعر و نقاش استان فارسی روانه بازار نشر شد.به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه شعر حاوی ۶۰ غزل و ۶۰ رباعی با نگاه و مضامین عارفانه شاعر، سرایش شده است. شاعر در مقدمه کتاب می‌گوید: نمی‌دانم تنهایی با انسان زاده شده یا انسان با تنهایی؟کشاورز با تخلص «م.تفاوت»، هنر را زاییده تنهایی انسان و شعر را محصول تنهایی‌های شاعرانه شاعری می‌داند که از دریچه‌های متفاوتی می‌فهمد و می‌خواهد.این شاعر می‌گوید: «من با خود می‌پندارم حضرت نوح از هر چیزی جفتی را در کشتی‌اش جمع نمود جز تنهایی که جفتی نداشت و هر بار با انسانی زاده شد، بزرگ شد و به بار نشست. شاعر می‌سراید: تقدیم به روح پرفتوحت ای عشق / آرامش با شادی روحت ای عشق / ما اگرچه شبیهیم ولی تنها بود / تنهایی در کشتی نوحت ای عشق. مجموعه شعر «ندیدن دلیل نبودن نبود» مرتضی کشاورز را انتشارات سارات تهران در ۱۰۰ صفحه چاپ کرده است.