اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : سبک زندگی
کد خبر : ۸۱۳۱
تعداد بازدید : ۳۴۳
متن کامل خبر

نگاهی به نقش تربیتی اردوهای دانش‌آموزی اردو یک فعالیت مهم دانش‌آموزی است که به صورت گروهی و تحت نظارت مربیان، خارج از محیط مدرسه صورت می‌گیرد. اردو می‌تواند در غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان نقش مؤثری داشته باشد و میزان این تأثیر باید تبیین شود. یک پژوهش دانشگاهی نشان می‌دهد که با وجود تأثیرات مثبت اردوها در شکل‌گیری شخصیت دانش‌آموزان، متأسفانه تعداد کمی از دانش‌آموزان در اردوها شرکت داده می‌شوند و اردوها به میزان کمی از اوقات فراغت دانش‌آموزان را در بر می‌گیرد. این در حالی است که دانش‌آموزان تمایل زیادی به برگزاری اردوهای بیشتر در ایام فراغت خود دارند و تمایل دختران در این خصوص بیشتر از پسران است. معلمان و مربیان به عنوان نیروی انسانی متخصص به میزان کمی در یادگیری و بازدهی علمی دانش آموزان نقش داشتند. اردوگاه، فضایی طبیعی برای كار در چرخه‌ای از كیفیت‌هایی است كه منجر به زندگی شاد می‌شود. محیطی پُر از مدل‌های رقابت‌‌آمیز و دوستی‌های در انتظار؛ محیطی مملو از فرصت‌ها برای تقویت همه‌ احساس‌های مهم ارتباطی! اردوگاه زمین بازی عظیمی فاقد روزهای اغلب پُرتنشی است كه در منزل وجود دارد و برای هر دقیقه‌ آن، برنامه‌ای درنظر گرفته شده است. بچه‌ها می‌توانند احساس آزادی و لذت از اوقات فراغت غیرساختار یافته را درك كنند و به تفكر آنان اجازه می‌دهد آزادانه در مسیری جولان دهند كه ممكن است بهتر با نیازها، آرزوها و اهداف آینده‌شان آگاهشان كند. زمانی كه بچه‌ای (یك، دو یا بیشتر) می‌فهمد فعالیتی را در اردوگاه دوست دارد انجام دهد، مربیان به ‌عنوان افراد حرفه‌ای در زمینه‌ اردوگاهی فرصت‌های بی‌شماری را در سرتاسر روزهایی كه در اردوگاه هستند برای وی فراهم می‌كنند. حتی برای بازی‌ها یا فعالیت‌های ورزشی كه از سایر كشورها برای نشان دادن سنت‌های جدید به شركت‌كنندگان در اردوگاه تدارك دیده شده است، مشاوران متخصصی در آن فعالیت‌ها دردسترس وجود دارند كه قوانین را به بچه‌ها می‌آموزند و پیشنهادهایی را ارائه و شركت‌كنندگان در اردوگاه را تشویق می‌كنند. در چنین محیط تربیتی‌ كه دوستی‌ها پایدار می‌شود، هیچ فعالیت ملال‌آوری وجود نداشته و همه‌ فعالیت‌ها سرگرم‌كننده خواهد بود. در پایان فعالیت‌های اردویی، شركت‌‌كننده در اردو ممكن است: در چند مهارت جدید متخصص و دارای اعتماد به ‌نفس شود؛ به داشتن روحیه‌: «می‌توانم، انجام می‌دهم» (Can- Do Attitude) تشویق می‌شود؛ بدین‌ترتیب روحیه‌ای در او ایجاد می‌شود كه ساده‌تر برای انجام اموری تلاش می‌كند كه در دفعه‌های بعدی به‌عنوان فرصتی جدید برایش مطرح می‌شود؛ احساسی در وی به ‌وجود می‌آید كه كارهای سخت (نظیر: تمرین‌ها) را به‌اتمام برساند؛ ممكن است احساس جدیدی از مسئولیت‌پذیری برایش ایجاد شود؛ میل شدیدی از خودفرمانی (Self Mandated) برای تلاش جهت ایفای نقش رهبری در وی به ‌وجود می‌آید. اردوگاه و فعالیت‌های اردویی وقتی شركت‌كنندگان مهارت‌هایی را در اردوگاه به‌ دست می‌آورند، در محیطی فعالیت می‌كنند كه نتیجه‌ كار سخت مسئولین اردوگاه است تا فضایی ایجاد شود كه در آن شناخت از فعالیت‌های هدفدار از همه‌ جهت‌ها از مشاوران و هم‌سن و سالانشان در آنان به ‌وجود آید.