اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : اکران های امروز
کد خبر : ۸۶۱۹
تعداد بازدید : ۳۳۳
متن کامل خبر

سینماسعدی: رگ خواب سینما گلستان: آشوب - مادر قلب اتمی - برادرم خسرو - نهنگ عنبر2 - ویلایی‌ها - نقطه کور - آلماگل - تیک آف - فیلم‌های کوتاه روز سینما ایران: رگ خواب سینما شیراز : نهنگ عنبر2 سینما پیام: نهنگ عنبر2 سینما فرهنگ : آشوب - برادرم خسرو - نهنگ عنبر2 سینما فلسطین: زیر سقف دودی