[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۲۴۲
  • دوره جدید

حقوق شهروند، روزنامه شیراز نوین

 قیمومیت

شیرازنوین-سرورالسادات طباطبایی‌زاده

قیمومیت در لغت به معنی سرپرستی و قیم بودن است. قیم در لغت به سرپرست و تیکه گاه است و در اصطلاح کسی است که بیشتر امور مالی فرزند را بر عهده دارد. طبق قانون ایران قیم توسط قاضی جهت نگهداری از طفل صغیر یا دیوانه یا غیررشید (محجور) انتخاب می‌شود که در این صورت در اصطلاح حقوقی به آن امین حاکم گفته می‌شود. به دلیل اینکه قیم امور مالی محجور را بر عهده دارد باید در تصمیمات خود در این مورد، مصلحت و در اصطلاح غبطه طفل، دیوانه یا غیررشید را رعایت کند و تصمیمات مالی خود را تحت نظر دایره سرپرستی اتخاذ نماید. حال سؤال اینجاست که قیم باید چه شرایطی برای قیمومیت داشته باشد؟
در پاسخ باید گفت که طبق قوانین اسلامی و شرعی، شرایط قیمومیت به شرح زیر است:
1- اگر برای طفل صغیری که مسلمان است قیم انتخاب شود، باید قیم وی نیز مسلمان باشد؛ زیرا کفار نمی‌توانند قیم یک فرد مسلمان شوند. 
2- قیم باید عاقل، بالغ، بصیر و آگاه به مورد موردنظر باشد. 
3- قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد باشد.
با توجه به مطالب یادشده افرادی نیز هستند که فاقد صلاحیت قیمومیت می‌باشند و نمی‌توانند آن را عهده دار شوند که عبارت‌اند از:
1- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومیت هستند، مثل صغیر.
2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال و ورشکستگی به تقصیر، به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند.
3- کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.
4- کسانی که معروف به فساد اخلاقی هستند.
5- کسی که خود یا خویشاوندان طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته است.
بنابراین افراد صغیر یا دیوانه، سارق، کلاهبردار، مختلس، متجاوز، ورشکسته، فاسد اخلاقی و طرف مقابل دعوا با محجور نمی‌توانند عهده دار قیمومیت شوند و دادگاه برای طفل یا صغیر اشخاص دیگری را به عنوان قیم منصوب 
می‌کند.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی