[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۲۱۵
  • دوره جدید

معاون فرهنگی شهردار شیراز:، روزنامه شیراز نوین

برگزاری 60 جلسه پژوهشی
در حوزه گردشگری مذهبی

معاون شهردار شیراز گفت: برگزاری جلسات پژوهشی در حوزه گردشگری مذهبی منجر به
بازشناسی سین هزنی قطاری شیراز و ثبت ملی آن شد. به گزارش اداره ارتباطات سازمان فرهنگی،
اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز، احمد همتی با تأکید بر اینکه پژوهش در زمینه گردشگری به
ویژه گردشگری مذهبی با توجه به سابقه دینی و مذهبی این شهر ضرورت دارد، اظهار کرد: برگزاری
جلسات پژوهشی در حوزه گردشگری مذهبی منجر به بازشناسی سین هزنی قطاری شیراز و ثبت
ملی آن شد. وی به برگزاری بیش از 60 جلسه پژوهشی با حضور 30 پژوهشگر در زمینه گردشگری
مذهبی و تاریخی شیراز اشاره کرد و افزود: را هاندازی مرکز تخصصی گردشگری مذهبی و تاریخی
شیراز در راستای شناسایی و بازشناسی میراث معنوی این شهر صورت گرفته است. رئیس سازمان
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز با بیان اینکه تاکنون حداقل 80 عنوان پژوهشی در
حوزه میراث مادی و معنوی شهر شیراز استخراج شده است، خاطرنشان کرد: با حضور اساتید
برجسته حوزه گردشگری، پژوه شهای ارزشمندی انجام شده است که م یتواند به عنوان نقشه راه
پیشنهادی گردشگری مذهبی و تاریخی شیراز مورد استفاده قرار گیرد.
همتی تصریح کرد: درباره شخصی تهای مدفون در حرم حضرت شاهچراغ)ع(، شخصی تشناسی
بزرگان مدفون در دارالسام، آداب و رسوم شهر شیراز در محل ههای مختلف این شهر به ویژه در
مناسب تهای مختلف نیز پژوه شها و مطالعات بسیار خوبی انجام شده است. معاون شهردار شیراز
بیان کرد: بازشناسی سین هزنی قطاری شیراز و ثبت ملی آن به عنوان میراث معنوی فارس اقدام
ارزشمندی است که منجر به تقویت انگیزه محققان این عرصه و استادان و فعالان گردشگری فارس
م یشود. وی از توجه شهردار شیراز به مسائل فرهنگی و حمایت وی از را هاندازی مرکز تخصصی
گردشگری مذهبی شیراز در بافت تاریخی این شهر تقدیر و تشکر کرد و گفت: وجود یک مرکز
تخصصی در حوزه گردشگری به ویژه گردشگری مذهبی و تاریخی در شیراز به منظور انتقال میراث
معنوی و مادی این شهر به گردشگران به ویژه گردشگران خارجی، ضرورت داشت که با حمایت
شهردار شیراز محقق شد. رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز با بیان
اینکه نخستین گالری تخصصی هنرهای مربوط به شهر شیراز نیز همزمان با افتتاح مرکز تخصصی
گردشگری مذهبی شیراز را هاندازی شده است، اظهار کرد: در این نگارخانه آثار هنرمندان و مفاخر
شیراز به نمایش گذاشته م یشود. همتی خاطرنشان کرد: با وجود مرکز تخصصی گردشگری مذهبی
شیراز، فرصتی فراهم شده است تا ضمن نگهداری میراث فرهنگی معنوی این شهر، استادان و
فعالان حوزه گردشگری در نشس تهای تخصصی به اجرای مداوم برنام ههای فرهنگی بپردازند و
میراث معنوی شیراز را به علاق همندان این حوزه منتقل و گردشگران را با میراث فرهنگی معنوی
شیراز آشنا کنند.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی