[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۱۳۷
  • دوره جدید

نکاتی درخصوص کمرویی، روزنامه شیراز نوین

كمرویی، نوعی ترس یا اضطراب اجتماعی است كه باعث می‌شود فرد از مواجه شدن با افراد ناآشنا و ارتباطات اجتماعی گریزان باشد. ریشه اصلی كمرویی می‌تواند در ترس یا اضطراب اجتماعی نهفته باشد. اضطراب یك پاسخ طبیعی در مقابل هر نوع تهدید یا فرآیند آگاه كننده و اخطاری به فرد درباره یك خطر یا موقعیت دشوار است. زمانی كه نگرانی‌های فرد درخصوص مسائل مختلف فزونی می‌یابد، دچار اضطرابی می‌شود كه در نتیجه اعتماد به نفس او كاهش می‌یابد. قدرت نگرش واقع‌بینانه و برقراری ارتباط متقابل با دیگران به حداقل می‌رسد و گریز از ارتباطات معمول اجتماعی و دلمشغولی‌‌های مفرط، شخصیت را فرامی‌گیرد. اضطراب اجتماعی وقوع نوعی ارزیابی شخصی در موقعیت‌‌های مختلف اجتماعی است. حیا و قدرت خویشتن‌داری یكی از صفات انسان‌های متعالی است كه ارادی و ارزشمند است؛ در حالی كه كمرویی پدیده‌ای غیرعادی، ناخوشایند و نشانگر معلولیت اجتماعی است كه برای هر دو جنس پسر و دختر امری نامطلوب و نابهنجار است. خانواده و جامعه باید تفاوت حیا و كمرویی را بداند و بشناسد. حیا صرف ظاهر نشدن در جمع و اجتماع نیست.
زهرا زرین‌کلاه، آموزگار پایه سوم، دبستان معارف۳، نوبت۲، ناحیه یک شیراز

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی