[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۴۲۷
  • دوره جدید

توسط استاندار فارس ابلاغ شد، روزنامه شیراز نوین

دو انتصاب جدید در فارس

استاندار فارس با صدور حکمی، معاون برنامه ریزی و امور
عمرانی فرمانداری شهرستان فسا را منصوب کرد. به گزارش
شیرازنوین به نقل از اداره كل روابط عمومی و امور بین الملل
استانداری فارس، در حكم مهندس سید محمدعلی افشانی
خطاب به سیده راضیه فنایی آمده است: به موجب این حكم و
بنا به پیشنهاد فرماندار محترم شهرستان فسا، به سمت معاون
برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان فسا منصوب
م یشوید. همچنین استاندار فارس در حکمی جداگانه بخشدار
بیرم شهرستان لارستان را منصوب کرد.
در حكم مهندس سید محمدعلی افشانی خطاب به روح الله
بامداد آمده است: بنا به تفویض اختیار شماره ۱۴۲۰۲۴ مورخ
94/12/6 وزیر محترم کشور و با توجه به پیشنهاد فرماندار
شهرستان لارستان، جنابعالی را به سمت بخشدار بیرم
شهرستان لارستان منصوب م ینمایم.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی