[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۸۰۳
  • دوره جدید

مریم دانش‌فرد ، روزنامه شیراز نوین

جِقِرمِه  

بگم بَرَت قصه‌ی یِی بچه گَدُی 
نه یِی کاری، نه یِی قَتُق، نه یِی شُی 
دَس و پِلِش پُرِ کِوِلُو کُمُختِه 
لُپاش جِقِرمِه، تُویده و سوخته 
آه او نداشت با ناله سودا کنه 
شیطون بدبختی رِ رسوا کنه 
دَساشِ می‌برد بالُ می‌گفت خدا 
نعمتِ هَسّی شده از من جدا 
ننو بُوام یه کارگر ساده بود 
تو حمالی همیشه آماده بود
شر کتشون خصوصی شد یِی هُیی 
بُوی نگرفت دسِّ بُوام یِی شِیی 
مرگِ به جون از ته دل خریدن 
دل دیگه از زندگیشون بریدن 
حالُ او شده عَلافِ تو خیابون 
با یِی جیگرِ لِهُ دلی پر از خون 
تو قَلّه‌ی خونُو ما موندیم خدا
غزل خدافظی رِ ما خوندیم خدا 
نِگُی لُپام بُکُن چه رنگ پریدن 
یِی رو به چیش مرغ و پلو ندیدن 
وایِه نمونده به دل واموندم
خَسه‌ی دردم دَمِرُو می‌لوندَم 
هر تولِه جِنّی میدَتُم قِج قِجی 
یِی لُ قَبُی پُی پَتی، جی‌جی بی‌جی 
غصه چِقَد با من رفیق جِنگه 
قربون بَختُم که اِقَد می‌تِنگه 
لِمّته و لاجون، لَش و لَوِز منم 
پام رو به قِبلَن، به هَوُی مُردنم 
از بِه که هَس صحبت حرص و مقام 
خاموش شده چراغ ایمون کاکام 
مرغ دلُم وَختی که کُتروم میشه 
دل به خدا می‌بنده آروم میشه 
بچه‌ی خیابونی که امروز گَدان 
اُینه‌ی دُزه فَردُ تو پَس کوچان 
داغمِه می‌بنده رو دلش قضایا 
خونه‌ی دلش پاتوقِ بَرِی بَلایا 
رُک بِگَمت یِی کاری اَی دُشت بُوام 
گدا نبودم پیش هر خاص و عام 


واژه‌شناسی

گَدُی: گدایی 
قَتُق: غذایی که همراه با نان خورده شود.
شُی: شاهی، بیست عدد آن معادل یک ریال است.
کِوِله: اثر زخم یا چرک بهبود نیافته 
کُمُختِه: کثیف
جِقِرمِه: کثیف 
تُویده: تابیده، آفتاب خورده
بُوی: علامت تعجب
قَلّه: اجاره بها
یِی رو: یک روز 
وایه: آرزو
می‌لوندَم: لونده می‌دهم، غرغر می‌کنم 
توله جن: بچه شیطان 
میدَتُم: به من می‌دهد 
قِج قِجی: بچه شیطان 
یِی لُ قَبُی: یک لا قبا 
جی‌جی بی‌جی: عروسک خیمه شب بازی که مایه خنده دیگران می‌شود. 
جِنگ: صمیمی
لاجون: مردنی
لَش: سست 
می‌تِنگه: می‌پرد، بلند است 
لِمِته: ضعیف
لَش: سست
لَوِز: عاجز، ناتوان 
اَزبِه: از بس 
کُتروم: خسته روحی، بیمار 
فَردُ: فردا 
داغمِه: اثر داغ بر چیزی 
پاتوق: محل تجمع، جایگاه
دُوشت: داشت 
تَنو: تنها

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی