[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۱۷
  • دوره جدید

آماده‌شدن برای آموزش، روزنامه شیراز نوین

در بحث از قانون‌های یادگیری به این نتیجه می‌رسیم که انسان مطلب تازه را وقتی بهتر و آسان‌تر یاد می‌گیرد که آمادگی لازم (بدنی، ذهنی، عاطفی، اجتماعی و تجربی) را داشته باشد، یعنی هم خود را نیازمند یادگیری احساس کند و بتواند یاد بگیرد و هم میان تجربه‌های قبلی و موضوع تازه ارتباط برقرار شود. به همین سبب تدریس هر موضوعی با یک مقدمه آغاز می‌شود و در آن باید به نکات زیر توجه نمود.
هدف
معلم در بیشتر درس‌ها برای اینکه دانش‌آموزان را از فضای بازی به فضای درس بکشاند، از لحاظ روانی یا ذهنی برای موضوع درسی جدید آماده‌شان کند و دقتشان را برانگیزد و بی‌اختیار به درس جدید توجه نمایند، به مقدمه‌چینی می‌پردازد.
مقدمه
مقدمه ممکن است به چند شکل باشد: گفتن داستانی که برای دانش‌آموزان تازگی دارد به شیوه جذاب و جالب. یا طرح چند پرسش با نشان دادن تصویر، نقشه یا نمونه‌ای که محور بحث یا مجموعه‌‌ای از پرسش‌ها باشند. با استفاده از یک رویداد فعلی واقعی مانند باریدن باران یا برف، پوشیدن لباس نو، صدای یک گربه یا سگ، آمدن یک دانش‌آموز جدید و... یا با یادآوری خاطرات دانش‌آموزان از روندهای تحصیل یا جشن و یا استفاده از حوادث سیاسی یا اجتماعی که در شهر، کشور و یا جهان اتفاق افتاده‌اند و... مقدمه باید کوتاه باشد، زیرا وسیله است نه هدف و مدت آن به نظر معلم بستگی دارد. همچنین باید آسان و مفهوم و با سطح سنی و ذهنی دانش آموزان متناسب باشد؛ بر تجارب و اطلاعات قبلی آنان مبتنی باشد؛ دقت و توجه آنان را برانگیزد و برای آموختن موضوع جدید تشویق نماید. ضمناً مقدمه هر درس باید طبیعی و بجا باشد، به طوری که دانش‌آموزان آن را نامربوط به موضوع درس تلقی نکنند. در بحث از مقدمه درس یادآوری چند نکته زیر ضروری است: موفقیت بیشتر درس‌ها بر همان دقیقه‌های نخست شروع درس، شکل مقدمه، روش اجرای مقدمه و نتیجه‌ای که دانش‌آموزان از آن می‌گیرند بستگی دارد و اگر معلمی در این مرحله، توفیق پیدا نکند، نه تنها در خود آن درس موفقیتی نخواهد داشت، بلکه در سایر درس‌هایش نیز اثر منفی خواهد گذاشت و این خطر بسیار مهم برای معلم وجود دارد که دانش‌آموزان او را به عنوان معلم ضعیف بشناسد و تغییر و تعدیل این شناخت هم بسیار دشوار است. گاهی ممکن است نیازی به مقدمه نباشد؛ زیرا ماهیت موضوع به مقدمه احتیاج ندارد که در این صورت معلم می‌تواند مستقیماً به موضوع درس وارد شود.
مرضیه علی‌نژاد، دبیر شاغل در آموزشگاه استثنایی مجید راهبی، ناحیه یک شیراز

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی