[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۷۷۹
  • دوره جدید

عوامل مؤثر بر بهبود مدیریت مدارس، روزنامه شیراز نوین

سازمان آموزشی یکی از انواع سازمان‌های بسیار پیچیده و متنوعی است که بعد از قرن بیستم و انقلاب صنعتی در سطح بسیار گسترده‌ای در جوامع مختلف ظهور پیدا کرد. این سازمان‌ها در زمره مؤسسات خدماتی است که به علت ماهیت انسانی، تربیتی و معنی آن، تعداد اهداف، پیچیدگی ارزشیابی، حرفه‌ای بودن کارکنان آن از حساسیت و اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. این ویژگی‌ها سازمان‌های آموزشی را نیازمند الگو و سبک مدیریت و رهبری خاصی می‌نماید که برای رسیدن به اثربخشی، کارایی و افزایش بهره‌وری مستلزم شیوه‌های رهبری اثربخش و مستمر است. در میان سازمان‌های آموزشی، دوره متوسطه به دلیل شرایط خاص از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا نوجوانی و جوانی، شکل‌گیری شخصیت، استقلال‌طلبی، گروه‌گرایی، تربیت شغلی، آمادگی ورود به جامعه و به عهده گرفتن مسئولیت زندگی از خصوصیات مهم این دوره است که آن را می‌توان پلی میان آموزش و زندگی تلقی کرد.مهم‌ترین عامل در تحقق این اهداف استفاده مطلوب و بهینه از منابع انسانی و امکانات مدیران مدارس است که باید شیوه‌های خود را همواره بهبود بخشند. رفتار و عملکرد مدیر یک مدرسه مانند هر فرد دیگری تحت تأثیر نگرش‌ها، مهارت‌ها، آگاهی‌ها و توانایی‌های اوست. تعیین رفتار بر اساس نگرش‌ها در روانشناسی و مشاوره بسیار مرسوم است. طبق این نظریات، نگرش‌ها تعیین کننده رفتار انسان‌ها هستند و می‌توان از آنها در تبیین، پیش‌بینی و تشخیص رفتارها استفاده نمود. نگرش‌ها را فرد با خود به سازمان می‌آورد. این نگرش‌ها عامل سازگاری یا عدم سازگاری فرد با محیط خواهد بود و بر عملکرد فرد در سازمان اثر می‌گذارد. نگرش‌ها را معمولاً به سه بخش شناختی، عاطفی، رفتاری (عملی) تقسیم می‌کنند. لذا با توجه به نقش محوری مدیر در مدرسه نگرش‌های او در این سه زمینه می‌تواند موجب بهبود مدیریت آموزشی و تحقق اهداف آموزشی به صورت کارا و اثربخش باشد.بنابراین وجود یک نظام فرهنگی کارآمد که درصدد رشد، تکامل و مطلوبیت جامعه است می‌تواند مبنای توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک جامعه گردد. آموزش و پرورش تنها نهادی است که به صورت رسمی وظیفه تعلیم و تربیت افراد جامعه را در ابعاد گوناگون اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به عهده دارد. در نتیجه اساس و هسته اصلی هر کوششی برای بهبود مدارس تلاش مدیریت و معلمان با همدیگر به صورت یک واحد منسجم است.
رامین رزمجویی، دبیر شاغل در آموزشگاه استثنایی مجید راهبی، ناحیه یک شیراز

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی