[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۴۲۵
  • دوره جدید

روش‌های ایجاد انگیزش یادگیری، روزنامه شیراز نوین

طرح مطالب درسی به صورت پرسش‌های جالب: مطالب یا موضوعی را که می‌خواهیم کودک و نوجوان یاد بگیرد به صورت پرسش یا پرسش‌هایی روشن و جالب که آنها را به فعالیت ذهنی و پویندگی ترغیب کند، مطرح کنیم. باید کوشید تا در دانش‌آموزان احساس نیاز به وجود آید. وقتی دانش‌آموزی بر اثر شکست در درس تازه نسبت به آن درس نگرش منفی پیدا می‌کند، باید به او کمک کرد در درس تازه موفقیت کسب کند و در نتیجه به تصویری مثبت‌تر نسبت به توانایی خود در مورد یادگیری مطلب درسی دست یابد، زیرا یادگیری همراه با موفقیت به ایجاد انگیزه منجر می‌شود. آنچه را از دانش‌آموزان به عنوان هدف آموزشی انتظار داریم در آغاز درس دقیقاً برای آنان بگوییم.
هدف‌هایی را که مطرح می‌کنیم باید روشن، معین و مناسب با توانایی دانش‌آموزان باشد. در شرایط مقتضی، از تشویق‌های کلامی استفاده کنیم. استفاده از کلماتی چون خوب، آفرین، مرحبا و عالی پس از عملکرد درست دانش‌آموز، از تدابیر مؤثر در ایجاد انگیزه است. باید شرایطی را فراهم کرد که دانش‌آموز موفقیت خود را احساس کند، زیرا هیچ چیز مانند خود موفقیت به موفقیت کمک نمی‌کند. تکالیفی را که ارائه می‌کنیم باید نه بسیار مشکل باشد و نه ساده. باید از ارائه تکالیف یکنواخت پرهیز کرد، به عبارت دیگر باید از خاصیت برانگیختگی مطالب مختلف استفاده کرد.از آزمون‌‌ها و نمره‌ها به عنوان وسیله‌ای برای ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان استفاده کنید. تکالیفی را که به دانش‌آموزان می‌دهید، همه را بعداً از آنان بخواهید. تبادل نظر با دانش‌آموزان درباره مشکلات درس و شرکت دادن آنان در طرح نقشه‌های کار و فعالیت، فواید زیادی دارد. قدردانی از کار دانش‌آموز او را به انجام کوشش و دلبستگی بیشتر وادار خواهد کرد. می‌توان با فعال کردن دانش‌آموز هنگام تدریس و وادار کردن وی به انجام کارهایی درباره درس، در او انگیزه قوی ایجاد کرد. استفاده از علایق موجود یادگیرنده: مربیان و والدین می‌توانند علایق موجود دانش‌‌آموز را بشناسند و از آن استفاده کنند. به این صورت که از موضوع‌ها، دروس و فعالیت‌هایی که دانش‌آموز به آنها علاقه دارد در جهت علاقه‌مند کردن او به فعالیت‌هایی که کمتر علاقه دارد، استفاده کرد. یکی دیگر از راه‌های ایجاد انگیزش، تحریک حس کنجکاوی دانش‌آموزان است. اگر معلم بتواند ضمن درس، مسائل مربوطی را مطرح یا طرح‌هایی را ارائه کند که نیاز به دانش و بینش داشته باشد آنچنان که دانش‌آموزان را برای یافتن پاسخ به تلاش و کوشش فکری وادارد.وقتی درس با تفریح و بازی همراه باشد دانش‌آموزان به آموختن آن علاقه بیشتری پیدا می کنند.
زهرا جعفرپور، دبیر شاغل در متوسطه اول امام علی علیه السلام، ناحیه یک شیراز


 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی