[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۸۷
  • دوره جدید

راه گمشده راه‌آهن فارس، روزنامه شیراز نوین

شیرازنوین- امین افشار
Amin.afshar.20000@gmail.com

فارس به دلیل دارا بودن قدمتی کهن و میراث فرهنگی و مذهبی غنی مورد توجه بسیاری از گردشگران خارجی و داخلی است و همچنین به دلیل بهره‌مندی از ذخایر عظیم گاز و نفت، توانمندی بالا در زمینه کشاورزی، معادن و... منطقه‌ای استراتژیک و مهم در کشور به شمار می‌رود. اما متاسفانه هنوز خط آهنی در حد نام و وسعت و جمعیت این خطه در اختیار نیست.
اگر خطوط ریلی در این استان گسترش متناسبی مانند تمام استان‌های کشور داشت، قطعا آمار تصادفات و حوادث بالا که همیشه فارس رتبه اول تا سوم را در زمینه تصادفات منجر به فوت در کشور دارد را کاهش می‌داد. متاسفانه کمبود خط آهن در سال‌های اخیر در این استان به شدت لمس می‌شود. تا جایی که این ضعف دامن گردشگران خارجی را نیز گرفته و تنها در یک ساله اخیر چندین تصادف اتوبوس و خودرو حامل توریست‌ها در فارس اتفاق افتاده و باعث فوت ده‌ها نفر از آنها شده است.
حوالی خرداد سال ۱۳۸۸ بود که با افتتاح ایستگاه موقت راه آهن