[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۱۷۸
  • دوره جدید

نگاهی به وضعیت و جایگاه پژوهش سراهای دانش آموزی در آموزش و پرورش، روزنامه شیراز نوین

نگاهی گذرا به روند رشد دانش در عرصه جهان، خصوصا دردهه اخیر و تصاعد هندسی بروز تحولات و دستاوردهای علمی و صنعتی درتمامی ابعاد زندگی بشر از یک طرف و رشد جمعیت نوجوان و جوان کشورمان و نیز پدیدار شدن شکاف های بین نسلی در همه ابعاد روان شناختی و جامعه شناختی از طرف دیگر. ضرورت توجه بیش از پیش مسئولان و برنامه ریزان کلان اجتماعی به مقوله آموزش و پژوهش را هویدا می‌سازد. بدیهی است ایجاد شرایط و امکاناتی که رشد و پرورش خلاقیت ها و ارتقای سطح دانایی و توانایی دانش اموزآن را به تناسب استعدادها و علایق انان فراهم نماید، یکی از اهداف اساسی آموزش و پرورش است. تحقق این هدف با توجه به تنوع علایق و تفاوت توانمندی های دانش آموزان ونیز کثرت جمعیت دانش آموزی کشور، مستلزم دسترسی به ظرفیت های مناسبی از امکانات و منابع است. بگونه ای که امکانات کافی به منظور انجام فعالیت های خلاقانه برای دانش اموزان مستعد میسر گردد، شایسته است به ماده های قانونی ذیل که برگرفته از اساسنامه پژئعش سراهای دانش آموزی است نظری اجمالی بیفکنیم. 
ماده1:تعریف
پژوهش سرای دانش آموزی، مرکزی است که به منظور گسترش فرهنگ تحقیق وپژوهش در بین دانش آموزان و هدایت استعدادها و رشد خلاقیت های آنان با فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم تاسیس می شود. 
ماده2: اهداف
1- اشاعه فرهنگ پژوهش و تحقیق فردی و گروهی در بین دانش آموزان
2- رشد و توسعه بنیه علمی و پژوهشی دانش اموزان  ایجاد زمینه برای بروز خلاقیت انان 
3- تشویق و ترغیب دانش آموزان به تلفیق دانش نظری و فعالیت‌های علمی و کاربردی
4- هدایت و راهنمایی دانش آموزان در جهت علایق و استعدادهایشان.
5- فراهم نمودن امکان دستیابی دانش آموزان به یافته های جدید علمی و پژوهش داخل و خارج کشور
6- ایجاد زمینه مشارکت دانش آموز مستعددر انجام پژوهش های ملی و منطقه ای 
ماده3:
سیاست گذاری ها، برنامه ریزی های کلان و نظارت و ارزش یابی در سطح کشور توسط معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی وزارت انجام می پذیرد. 
لذا همانگونه که می بینیم تناقض اشکاردر طراحی و تدوین اهداف اولیه فوق با امکانات و ابزارهای موجود شاهد مثال خوبی است که نشانگر فاصله زیاد ایده تا عمل را مشخص می سازد بعبارت دیگر قانون‌گذار در تدوین اهداف جایگاه واقعی این مراکز را بخوبی ترسیم نموده است اما در مقام عمل و در برنامه ریزی های اجرایی مثلا در حوزه تناسب نیروی انسانی متخصص با جمعیت دانش آموزی در هر منطقه / استانداردسازی اهداف و برنامه ها/ بودجه و سرانه / امکانات و ابزارها، فضا و ساختمان مناسب  و ... این مراکز تقریبا باوجود فاصله نسبتا زیادی با جایگاه پیش بینی شده خود در قانون و به صورت خودانگیخته فعالیت می نماید. لذا:
- اگر قرار است در افق بیست ساله علمی و فرهنگی کشور اتفاق مبارکی بیفتد.
- اگر قرار است فاصله علمی کشور خود را باقدرت های نوظهور قاره کهن آسیا کم کنیم 
- اگر قصد داریم نوجوانان  و جوانان خود را از آسیب های فردی و اجتماعی موجود محافظت نماییم
- اگر قراراست تولید ملی را تقویت کنیم و برای بیکاری فزاینده نسل جوان چاره جویی اصولی کنیم
- و اگر قرار است شعار اقتصاد مقاومتی در کشور نهادینه شود. 
آنگاه لازمه آن توجه شایسته تر جهت ایجادو استحکام بیشتر زیرساختهای علمی /پژوهشی و فراهم سازی عرصه های مناسب بمنظور جلب و جذب دانش اموزان ایده پرداز و مستعد و خلاق در زمینه های مختلف از اوان کودکی و توسعه مهارت آموزی آنان در این مراکز بمنظور تربیت نیروهای انسانی بالنده در حوزه های پژوهشی ورود به عرصه های مختلف تحقیقات علمی و صنعتی در دانشگاه ها و مراکز علمی و تولیدی کشور می باشد. 
عباس ارجایی، مدیر نوبت دو پژوهش سرای دانش آموزی جابر بن حیان، ناحیه یک شیراز 

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی