[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۹۴
  • دوره جدید

انجمن‌های اولیا و مربیان؛ اهداف و رسالت‌ها، روزنامه شیراز نوین

شیرازنوین- سید محی الدین حسینی ارسنجانی

Arsanjani.moiin@gmail.com

عمده‌ترین اهداف تشکیل انجمن اولیا و مربیان عبارتند از: ‌ایجاد و تقویت حسن تفاهم میان اولیای دانش‌آموزان و معلمان فرزندان‌شان، روشن شدن روش‌ها و شیوه‌های تربیت درست و کارآمد برای معلمان و والدین. جالب است که در بسیاری از سایت‌های اینترنتی کودکان، بخش‌های ویژه‌ای به معلمان و والدین اختصاص می‌یابد تا علا‌وه بر راهنمایی آنان، زمینه‌های تعادل را به‌وجود آوردند. آنان اگر به ارتباط و تعامل‌های مجازی می‌اندیشند، ما در تعامل‌های واقعی دچار مشکل هستیم. آموزش و پرورش ما دو چیز ندارد؛ البته اسمش را دارد اما در واقع وجود ندارد. یکی تربیت معلم و دیگری انجمن اولیا و مربیان. باید با نگاهی دیگر به موضوع ارتباط خانه و مدرسه، انجمن اولیا و مربیان، خیلی چیزها را تغییر داد: تعریف و تبیین ارتباط خانه و مدرسه، آسیب‌شناسی جایگاه و نگرش‌های مربوط به انجمن اولیا و مربیان‌، شناسایی بسترهای فرهنگی در تحقق یا عدم تحقق اهداف انجمن، بررسی نگرش‌های کارشناسان، مسئولا‌ن مرتبط، مدیران مدارس، معلمان و والدین به وظایف انجمن، گنجاندن واحدهای درسی در آموزش‌های تربیت معلم و انواع آموزش‌های ضمن خدمت با موضوع، تقویت مهارت‌های تخصصی معلمان، مدیران و معاونان مدارس برای مواجهه با والدین و راهنمایی آنان، اصلا‌حات اساسی در نظام علمی و اداری سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان، اهتمام بیشتر به توسعه آموزش‌های والدین با استفاده از روش‌های نوین و کارآمد، بازنگری در تألیف و چاپ کتاب‌های آموزش خانواده، توجه ویژه به ملا‌حظات فرهنگی در آموزش‌های خانواده، نمونه‌سازی برای معرفی الگوهای واقعی انجمن اولیا و مربیان، توسعه برنامه‌های آموزشی و توجیهی برای ارتباط خانه و مدرسه از طریق رسانه‌ها و به‌خصوص صدا و سیما و...

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی