[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۸۳
  • دوره جدید

اهمیت فعالیت جسمانی در دانش‌آموزان، روزنامه شیراز نوین

جوانانی که فعالیت جسمانی انجام دارند:
*روابط خانوادگی‌شان بهتر می شود.
*شناخت آنها نسبت به خویشتن افزایش می‌یابد.
*کاهش استرس وکاهش عصبانیت را احساس می‌کنند.
*مشکلات روانی شان کاهش می یابد.
از این رو، عدم توجه به فعالیت جسمانی و ورزش در مدرسه باعث ایجاد اضطراب و تشویش در بین دانش‌آموزان از یک سو و پایین آمدن سطح علاقه آنها از سوی دیگر می‌شود.متأسفانه فعالیت جسمانی در بین دانش‌آموزان در مدرسه روبه کاهش است. افرادی که 3روز در هفته و به مدت 20دقیقه ورزش می‌کردند روز به روز از شمارشان کاسته می‌شد، به طوری که از 100درصد، 69درصد آنان را جوانان 12 تا 13ساله و 38درصد آنان را جوانان 18 تا 21ساله تشکیل می‌دادند. بنابراین، این موضوع ایجاب می‌کند که مدیران مدارس به این موضوع توجه داشته باشند. معلمان و اولیای دانش‌آموزان باید دانش‌آموزان را تشویق به فعالیت بدنی و ورزش کنند. با کم شدن بودجۀ مدارس، مدیران در این بخش باید به فکر طرح‌های کوتاه مدت و بلندمدت برای سود بردن دانش‌آموزان از ورزش باشند.
اگر مدرسه به فکر این باشد که ورزش و فعالیت بدنی مانند کالا حالت دادوستدی داشته باشد، قطعاً راه اشتباه را انتخاب کرده است. ازاین موضوع می‌توان فهمید که فعالیت جسمانی می‌تواند به برنامه‌های درسی مدرسه اضافه شود، بدون اینکه به نتیجۀ آن توجهی کنیم؛ حال آن که اضافه شدن ورزش به ساعات درسی باعث تأثیرات مثبت در روحیۀ جسمانی، روانی و اجتماعی دانش‌آموزان و مسئولین مدرسه می‌شود. برنامه‌ای ورزشی هم برای کارهای فردی و هم برای کارهای گروهی مفید و سودمند است. هنگامی که مدرسه برنامه‌ای برای سلامت و تندرستی ندارد، سخت است که راجع به تأمین بودجه برای مدرسه سخنی به میان آید. مدیران می‌توانند تصویری بزرگ را در ذهن ما ایجاد کنند و معلمان تربیت بدنی و مربیان بهداشت با برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی دقیقشان در این حوزه می‌توانند کمکی مؤثر به دانش‌آموزان کنند و دانش‌آموزان با اجرای این برنامه‌ها در مدارس به توفیقات روزافزون نائل آیند. 
در مدارس ایران دانش‌آموزان از دوساعت در هفته برنامۀ درس تربیت بدنی و ورزش سود می‌برند. آنچه در این ارتباط حائز اهمیت است، کیفیت و اثربخشی این درس است. دولت با تمام تلاش، عوامل انسانی، تجهیزات و فضای موردنیاز را برای اجرای بهتر این درس تا حد مقدورات فراهم می‌سازد؛ اما نظارت دقیق بر چگونگی اجرا می‌تواند برونداد آن را افزایش دهد و به حالات رفتاری سلامت و بهبود کارایی تحصیلی دانش‌آموزان بینجامد. پیش‌بینی موقعیت برد-برد برای تربیت بدنی و ورزش مدرسه‌ای، یعنی کسب تندرستی و موفقیت تحصیلی برای دانش‌آموزان و آوازه‌ای بلند برای مدارس.
نرجس مظلوم‌زاده، معاون آموزشی دبستان خاک ره دو، ناحیه یک شیراز

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی