[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۹۴
  • دوره جدید

ساماندهی کارت مهارت کارگران طرح های عمرانی ، روزنامه شیراز نوین

مدیر نظام فنی و اجرای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس گفت: موضوع ساماندهی وضعیت عوامل فنی و اجرایی و به ویژه استفاده از کارگران دارای کارت مهارت و بیمه، یکی از موارد مهمی است که از طریق شورای فنی استان پیگیری و دنبال می شود.
محسن ربانی زاده، دیروز در گفت و گو با ایرنا افزود: شورای فنی فارس، ماموریت بررسی کارشناسی و ارائه راهکار و پیشنهاد در این زمینه را به کارگروه آموزش و ترویج ضوابط نظام فنی و اجرایی واگذار کرده است. وی بیان داشت: به همین منظور تا کنون نشست های مختلف کارشناسی با حضور دستگاه های مرتبط و همچنین انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی برگزار شده و همچنان این جلسه ها ادامه دارد.
وی اظهار کرد: امیدواریم با اقدام هایی که هم اینک با هدف ساماندهی حضور عوامل فنی و کارگران ماهر در طرح های عمرانی در دست انجام است، شاهد افزایش کیفیت و طول عمر طرح ها باشیم.
وی، با اشاره به مصوبه شورای فنی استان مبنی بر لزوم استفاده از کارگران ماهر در طرح های عمرانی گفت: هم اینک کارگران فعال در اجرای طرح ها از 2 طریق بیمه می شوند که یک نوع آن مربوط به طرح‌های عمرانی و مقاطعه کاری است که بر اساس مواد 28 و 38 قانون تامین اجتماعی پرداخت می شود. مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس بیان کرد: بر اساس بخشنامه 14درآمد تامین اجتماعی، برای کارهای پیمانکاری در طرح های عمرانی ضریب 6/6 درصد از صورت وضعیت تایید شده را شامل و به حساب تامین اجتماعی پرداخت می شود که مقدار پنج درصد آن بر عهده کارفرما و یک و شش دهم (1/6) درصد آن به عهده پیمانکار است که 30 درصد حق بیمه کارگران و سایر عوامل فنی و اجرایی را پوشش می دهد.
ربانی زاده ادامه داد: نوع دیگر بیمه کارگران بر اساس قانون بیمه تامین اجتماعی مصوب سال 86، بیمه هفت درصدی است که برای کارگران شاغل در ساخت و سازهای شخصی استفاده می شود.
او گفت: هم اکنون در هر 2 نوع این بیمه ها با مشکلاتی مواجه هستیم که در بیمه اول به دلیل ثابت بودن ضریب 6/6 درصد و تفاوت در ماهیت و ابعاد طرح های عمرانی، در برخی موارد شاهد بیمه شدن افرادی هستیم که هیچ نوع ارتباط شغلی و فعالیتی با طرح ندارند و از سوی دیگر عوامل و به ویژه کارگرانی که در طرح فعالیت دارند، از مزایای بیمه برخوردار نیستند. مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس ادامه داد: در بیمه نوع دوم نیز با توجه به رکود موجود در وضعیت ساخت و ساز و کاهش صدور پروانه ساختمانی، امکان بیمه کردن تمام متقاضیان به دلیل تامین نشدن منابع اعتباری لازم وجود ندارد.
ربانی زاده افزود: به دلیل پایین بودن حق بیمه سهم بیمه شده در این نوع بیمه، افرادی با مشاغل دیگر به جز کارگر ساختمانی نیز از مزایای این بیمه استفاده می کنند که در حال حاضر با پایش هایی که صورت می گیرد وضعیت بهتری حاکم است. وی گفت: با توجه به رویکرد جدید شورای فنی استان، امیدواریم ضمن بررسی های دقیق کارشناسی، گام های مثبتی برای کاهش مشکلات نظام فنی و اجرایی در استان و همچنین پیگیری موثری در زمینه اجرای صحیح قوانین و بخشنامه ها برداشته شود.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی