[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۹۰
  • دوره جدید

حرف نو، روزنامه شیراز نوین

قومیت‌ها و مسائل پیش رو
 

شیرازنوین- سید محی الدین حسینی ارسنجانی

Arsanjani.moiin@gmail.com

تنوع فرهنگها و قومیت هادرایران قبل وبعدازاسلام وبویژه درعصروزمانه مایک فرصت استثنایی برای شناخت ومطالعه حول محورمهمترین امتیازات فرهنگی واجتماعی موجوددرهمین فرهنگها وقو میتهاست. ایران امروزچونان جورچینی زیباست که تکه‌های این جورچین را اقوام ایرانی تشکیل می دهند وبی شک هرکدام ازآنها سهمی جدی درسربلند ی این سرزمین بی نظیر ایفا کرده اند. در جمهوری اسلامی همواره بر جایگاه رفیع قومیتها تاکید شده ومیشود.خداوند می فرماید:« وجعلناکم قبائل و شعوبا لتعارفوا»خنداندن مردم از طریق جوک سازی علیه قومیت ها در مراسم و محافل گوناگون حاکی از نداشتن مدلی شرعی وعرفی  برای خنداندن و ایجاد نشاط در مردم است. عده ای گمان میکنند  برای خنداندن دیگران باید به هزاردروغ وغلو ولاف زنی ومضحکه ومسخره کردن این وآن متوسل شوند.مسئولین‌متاسفانه برخی از این اقدامات ناگوار در صدا و سیماومطبوعات وبیشتردرفضای مجازی اتفاق می افتدوموجبات ناراحتی قومیتها راکه همه هموطنان ماهستند فراهم میکند.این مساله همچنان باقی است وهر از گاهی شاهد این قبیل اتفاقات هستیم.باید ریشه این تکرارها راازبیخ وبن برکند و از بین برد و آن ذهنیت های فرهنگی غلطی را که نسبت به قومیتهاداریم ازبین ببریم. واقعا هم از جهت فردی و هم از جهت اجتماعی بی حرمتی به قومیتها باید به عنوان یک خط قرمز تلقی شود و احدی به خود اجازه ندهد به کرامت و شان انسانها جسارتی روا دارد. آموزش و پرورش، صدا و سیما ورسانه ها، وعاظ وخطبا، مدیران فرهنگی وصاحبان قلم و … در این زمینه مسئوولند. مردم شریف ما خود مرز توهین های عمدی و عمدی راخوب تشخیص می دهند و متناسب با آن پاسخهای لازم دارندوعکس العملهای خاص خودرادارند. نکته پایانی اینکه تمام بندگان الهی عزیزومحترم هستندو هیچ شخصی بر شخص دیگری برتری ندارد،مگر به تقوای الهی وفارس وعرب، ترک ولر، کردوبلوچ وگیلکی و....که درایران به سرمیبرندهمه درجایگاه خودصاحب احترام وعزیز وعزتمندند واینهافرهنگ وتمدن ایران واسلام را بوجود آورده اند.
 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی