[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۸۴
  • دوره جدید

یادداشت روز، روزنامه شیراز نوین

فقر واختلاس 

شیرازنوین- فرزاد وثوقی

farzad_vossoghi@yahoo.com

بیمه‌ها همچنان در پرداخت بدهی خود به بخش درمان ابراز عجز می‌کنند. بی‌پولی در کشور به یک اپیدمی دروغین تبدیل شده است. چراکه اگر پولی در بساط نیست پس این حکایت اختلاس‌ها با این حجم گسترده چیست؟ پس از آن همه اختلاس‌های بزرگ و میلیاردی که سرچشمه همه آنها در وزارت نفت وبانک‌ها درآمد وتاکنون هیچ بازتاب خبری، برای بازگشت به بیت المال نداشته ودزدان همچنان مورد سوال قرار می‌گیرند وپاسخ قانع کننده‌ای هم عمل نمی‌آید، حالا اگر به سایت‌های خبری ورسانه‌های مکتوب توجه کنیم، شاهد انواع اختلاس‌های کوچک ومتوسطی هستیم که اگر به بزرگی کار حرفه‌ای‌های دانه درشت  نیست اما به قدر کفایت هست. حکایت کارمند ویا کارمندانی که به قدر 12 میلیارد اختلاس می‌کنند واعتقاد دارند دزد نگرفته پادشاه است. واقعیت دردناک این است که اختلاس رفته رفته در حال تبدیل شدن به یک شغل ویا حرفه است. نقطه سر خط ـ یک زنجیره بدهکار وبستانکار در کشور به‌وجود آمده که بصورت حواله‌ای کار می‌کنند ودراین گردش مالی، پولی وجود ندارد تا رد وبدل شود، بلکه شاید اوراق خرانه اسلامی ویا شبیه به این نوع حواله‌های رایج بدست افراد داده شود .

سرچشمه اصلی این قصه دولت است که بدهکار اعظم نامیده می‌شود. بیمه‌ها از دولت طلبکارند، پیمانکاران بزرگ از دولت طلبکارند، بانک‌ها از دولت طلبکارند، بسیاری از حقوق بگیران وبازنشستگان از دولت طلبکارند واین عادت بدهکار بودن وپرداخت نکردن درحال تبدیل شدن به یک عادت بد وناهنجار اجتماعی است. بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور هرچند فعال از پرداخت دیون خود به کارگران و ایضاً طلبکاران سر باز می‌زنند و پاسخی قانع‌کننده دارند. پاسخی که در عملکرد دولت در بدعهدی در پرداخت دیون خود خلاصه می‌شود. اما همین خزانه خالی دولت مرتباً مورد دستبردهای میلیاردی قرار می‌گیرد و بعضی می‌زنند ومی‌برند! 
حالا باید دید سهم درآمدها از محل نفت وگاز، معادن، سواحل، مالیات‌های مختلف و حوزه صادرات چه می‌شود؟ گاهی گمرکات کشور آمارهای خوبی از صادرات به لحاظ وزن وقیمت می‌دهندکه به کشورهای جهان صادر می‌شوند، اما همین درآمدها هم سهمی در اشتغال و سرکوب فقر ندارند. درواقع این پرسش مطرح است که تأثیرات درآمدهای ارزی ما براقتصاد داخلی چیست؟ ما اگر نفت را فاکتور بگیریم، دولت درآمدهای خوبی از محل مالیات‌ها دارد، چنانچه اگر کسی قادر به پرداخت مالیات هم نباشد اموالش به گرو می‌رود و به تملک دارایی‌های دولت در می‌آید! 
با تمام این تفاصیل فقر به تمام ابعاد وجودمان سرایت کرده است از جمله فرهنگمان، چرا که همه خودمان را به نداری زدیم واین احساس نداری همه را به سمت افسردگی سوق می‌دهد. نه درآینده که از همین امروز وشاید دیروز با یک جامعه افسرده طرف حساب هستیم، مگر عده قلیلی که در خط موازی فقر حرکت می‌کنند و منکر وجود فقر در جامعه هستند. 
این گروه برخوردار چنان عملکردی دارند که طبقات فقیر جامعه از رفتار مدیریتیشان بهره‌ای نمی‌برند. درواقع ماهیگیری از آب گل آلود تنها برای یک نفر منفعت دارد وآن شخص  ماهیگیر است !!! 

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی