[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۳۶۴
  • دوره جدید

پنجه‌های دُرافشان در آوردگاه تجلیل، روزنامه شیراز نوین

دهمین نشان مفاخر فارس به حسن صفری اهدا شد
پنجه‌های دُرافشان در آوردگاه تجلیل

شیرازنوین- سعیدرضا امیر آبادی

amirabadi_shznvn@yahoo.com

فارس جلگه حاصل‌خیز هنر است و شیراز، همچون نگینی بی‌همتا بر تارک فرهنگ، هنر و معرفت ایران می‌درخشد. شاید این خاصیت خاک گهربار فارس باشد که چراغ علم، ادب و معرفت هیچ‌گاه کورســوی خاموشی را تجربه نکرده و همواره مردان ادب این ســرزمین در جایگاه سرآمدان ادبی کشــور مطرح باشند. تجربه نیک‌نامــی فارس در حوزه ادبیات، بــه قرن‌های دور بازگشــته و در برهه سعدی و حافظ، دوران پرشکوه خود را تجربه نموده اســت. با عبور از این شــاعران گران‌مایــه، آثار به‌جامانده از آنها چراغ راه آیندگان شــد و بن‌مایه‌های روحانی فرهنــگ و هنر را در دل‌های مشتاق پایه‌گذاری کرد. روند کار چنان شد که اســتان فارس و شهر شــیراز با قدمتی بیش از شــش هزار ســال، طلیعه‌دار فرهنگ و هنر در ایران‌زمین باشــند و داعیه پایتخت فرهنگی کشور را به راستی از آن خود کنند. خوشبختانه در زمان حاضر نیز قحط‌الرجالی در زمینه فرهنگ و هنر پارســی گریبان‌گیر شــهر راز نیســت و نام و آثار بسیاری از نویسندگان و شاعران این خطه، در کشور طنین‌انداز اســت. هرچند آنها نمی‌توانند به میزان گوهری که در دل می‌پروراننــد از متــاع آن برخوردار شــوند؛ اما بــا این وجود چراغ معرفت همــواره در دل آنها پرتلألؤ و ماندگار بوده و به کسب آبرو و اعتبار برای جلگه ادیب‌پرور فارس همت می‌گمارند. با نشستن پای درددل آنها، درمی‌یابیم بســیاری از اساتید فرهنگ فارس از تعلقات مادی‌گرایانه فارغ شده‌اند و با مناعت طبع به دنبال خدمت‌رســانی به آستان فرهنگ و هنر زادبوم خویش هســتند. در این میان، مراســم تجلیل و بزرگداشــت می‌تواند پاسخگوی گوشــه‌ای از مجاهدت‌های رفیع آنان باشــد و آتش شــوقی را که در نهادشان شــکل گرفته، برافروخته ســازد. امری که توســط متولیان فرهنگ فارس به نیکی صورت گرفته و به هر بهانه‌ای، ‌شــاهد برپایی مراســم تجلیل و نکوداشت از نام‌آوران فرهنگ، هنر و ادب این خطه هستیم. این قبیل قدردانی‌ها دارای اثرات شــگرفی در محیط پیرامون اســت. از یک سو، بزرگان ادب شــیراز و فارس به خلــق آثار پرمایه‌تر دل‌خوش می‌شــوند و از سوی دیگر، شاهد گرایش خیل عظیمی از جوانان مشــتاق و مســتعد به این وادی هســتیم. خوشبختانه، کمبود منابع و اعتبارات مــادی بهانه‌ای ‌برای خاموشــی و به فراموشــی سپردن فعالیت‌های تحســین‌برانگیز آنان نمی‌‌شود و در مقاطع کوتاه زمانی، شــاهد پاسداشــت ادبا و فرهنگ‌وران معاصر توســط مسئولان فرهنگی فارس هســتیم. در همین راستا، شاهد برپایی آیین اعطای دهمین نشان مفاخر به حسن صفری، هنرمند و پیشکسوت موسیقی استان فارس بودیم؛ موسیقیدانی که ٧٤سال پیش در محله لب آب متولد شد و به قول خودش اولین ملودی‌هایش را در کودکی با پوست کشیدن روی گلدان شمعدانی ساخت. صفری، با پنج تک‌تومانی تار شکسته‌ای‌ خرید و این ساز شکسته، شالوده هنری حسن صفری را بنیان گذاشت و موجب شد نواهای آهنگین فولکلور شیرازی، در حنجره و تار او جان بگیرد. او که خودش را عاشق موسیقی می‌داند، معتقد است هیچ هنرمندی بدون عشق راه از پیش نمی‌برد.
بهزاد مریدی دوشنبه شب در آیین اهدای دهمین نشان مفاخر فارس به حسن صفری که با عنوان «این پنجه‌های دُرافشان» در هتل شیراز برگزار شد، گفت: فارس چهره‌هایی نظیر ذوالفنون، احمد پژمان، رضوی سروستانی، محمدرضا درویشی، مسعود شناسا، حسن صفری و بسیاری از بزرگان را در خود جمع کرده و ما نمی‌توانیم این را نادیده بگیریم. وی افزود: فارس به دلیل حضور این مفاخر، مهد شعر و موسیقی است. این مقام فرهنگی با ابراز امیدواری به اینکه با همت تمامی بزرگان این عرصه، پژوهشگران حوزه موسیقی فضایی فراهم شود که بتوان موسیقی فارس را تعریف کرد ادامه داد: این بخش از ایران، رنگین‌کمانی از اقوام است که در فارس بزرگ ساکن هستند. مریدی در ادامه گفت: آرزویمان این است برای تعریف و هویتی که فارس دارد، بی‌تردید موسیقی بخشی از هویت اصلی و نشان‌دهنده بخش بزرگی از فرهنگ ماست، از این رو آرزو دارم بسیاری از جاهایی که موسیقی آن مرز تعیین کرده‌اند، توسط ما هم انجام گیرد. وی به زنده ساختن موسیقی فارس توسط زنده‌یاد عطا جنگوک اشاره کرد و افزود: پیش از این، مرحوم جنگوک این‌چنین کاری را آغاز و این خدمت را کرد؛ او برای بختیاری‌ها و حتی مردمان بندرعباس و قشم این کار را سامان داد. مریدی، از پژوهشگران و فعالان حوزه موسیقی درخواستی هم داشت و گفت: به ما کمک کنید تا بتوانیم موسیقی فارس را به گونه‌ای‌ تعریف کنیم که وقتی به عنوان نماینده در کشورهای مختلف حاضر می‌شویم، بدانیم نشانی از هویت این گهواره تمدنی ایران زمین داریم. دبیر شورای فرهنگ عمومی فارس، اعطای دهمین نشان مفاخر فرهنگی را به حسن صفری، افتخاری برای خود و مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برشمرد و از اعطای ٢نشان مفاخر استان فارس تا پایان سال جاری خبر داد.
معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه این آیین گفت: امشب برای نکوداشت بزرگی گردهم آمدیم تا یک عمر خدمت او به فرهنگ، هنر و موسیقی را ارج بگذاریم. مهدی امیدبخش اهدای دهمین نشان مفاخر به حسن صفری، نماد ارج‌گذاری مردمان فارس و ایران به استادی است که عمر و جوانی خود را در اندیشه اعتلای هنر این دیار گذراند. در ادامه، رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مرکز فارس گفت: بی‌شک سرشت موسیقی و آوای موسیقیایی را از جنس ملکوت سرشته‌اند که گاه در ربنایی و گاه با نوایی خوش، غربت ناخواسته وجودمان را حلاوت می‌بخشد. کوروش کمالی سروستانی ادامه داد: حسن صفری تفکر موسیقایی اصیل سرزمینش را به دوش می‌کشد و به آن هویت و ماهیتی می‌بخشد که خاص آثار اوست. وی با بیان اینکه هنر صفری آینه‌ای ‌برای بازگشت به قطب ذات درونی ما، تمثیل شیدایی و تجلی خیال باطنی شنونده است، به تجربیات و کارنامه حسن صفری اشاره کرد و گفت: او با هر تارنوازی در امواج کف‌ها و ستایش‌ها، نام شیرازیان را در پیوندی مبارک با شعر و موسیقی شیراز بر بلندای نام‌آوری و مباهات نواخته است. پس از مدیر دانشنامه فارس، امیرهمایون یزدان‌پور، مجری و شاعر شیرازی در وصف حسن صفری گفت: حسن صفری با زخمه‌هایی که به تار می‌زند، خون‌ها را به جوشش وامی‌دارد. وی در ادامه افزود: شیرین‌دهن، یار شیرازی، سیاه‌چشم، نَم چِرو، سر گردون و... از کارهای ماندگار این استاد است و با نواهایش، موسیقی و نغمه‌های شیرازی را ماندگار کرد و ملودی‌های  سحرانگیزش، حلاوت‌بخش جلسه‌های یاران یکشنبه و خاطرات موسیقایی شیرازیان است. این روزنامه‌نگار و مجری پیشکسوت صداوسیما، در ادامه به شاخصه‌های تارنوازی حسن صفری اشاره کرد و خطاب به حسن صفری گفت: وقتی تار می‌زنی همه را فریفته می‌کنی، لطفی در پنجه داری و زخمه‌ای ‌چنان نرم و زیباست که نماد نسیم سحرگاهان است؛ با ساز تو حتی سیاه‌پوستان آفریقا و مردمان اروپا به نشاط واداشته می‌شوند؛ بداهه‌نوازی‌هایت در جهان هم همه را شگفت‌زده کرد. تو را باید بیشتر شناخت حسن‌جان! چراکه نغمه‌های تو بر لبان شاعران شیراز شعر می‌ریزد. یزدان‌پور در پایان، از زنده‌یاد غلامحسن اولاد (م.اندیش) شاعر فقید شیراز یاد کرد و شعری از او را به حسن صفری تقدیم کرد. شهرزاد صفری فرزند حسن صفری هم در باب ویژگی‌های پدر سخن گفت و در پایان این آیین که با عنوان «این پنجه‌های دُرافشان» برگزار شد، نشان مفاخر فارس که پیش از این به چهره‌هایی نظیر محمدرضا محرری، پرویز خائفی، عبدالعلی دست‌غیب، صدرا ذوالریاستین شیرازی، ابوالقاسم فقیری، امین فقیری، سیروس رومی، منصور اوجی و داریوش نویدگویی اهدا شده بود، به حسن صفری اهدا شد. در ادامه این مراسم، فیلم مستند زندگی و آثار حسن صفری ساخته پویا کنگاوری، مستندساز شیرازی نمایش داده شد؛ سپس حسن صفری به اجرای قطعاتی زنده پرداخت. او پیش از این اجرا در سخنانی کوتاه پس از قدردانی از بهزاد مریدی در برگزاری آیین نکوداشت مفاخر استان گفت: همیشه دغدغه این را داشتم که روی شعر شیرازی موسیقی بنویسم و کسی که مرا تشویق کرد و مدیون او هستم، کوروش کمالی است. وی گفت: من حرف‌هایم را با موسیقی می‌زنم و باید برای موسیقی و زبان شیرازی دل سوزاند. حسن صفری، افزون بر عضویت در شورای شعر و موسیقی صداوسیمای مرکز فارس، ارائه آلبومی جدید را با نام «باغ نظر» درباره صفا و دل‌انگیزی شیرازی در حال آماده‌سازی دارد، ضمن اینکه به پرورش شاگردانی در رشته آهنگ‌سازی و نوازندگی تار مشغول است.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی