[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۲۵
  • دوره جدید

رضایی مطرح کرد: اعتبارات نیروی انتظامی افزایش خواهد یافت، روزنامه شیراز نوین

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت:‌ دولت به جای اختصاص بودجه به نهادهای کوچک اعتبارات مراکز نظامی را افزایش دهد.
مسعود رضایی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص ضرورت افزایش بودجه نیروی انتظامی درلایحه 97، گفت:‌ با توجه به شرح وظایف گسترده ناجا باید بودجه متناسب با نیازهای این نهاد به آن تعلق گیرد، البته درلایحه 97 دولت به میزان جزیی بودجه نیروی انتظامی را افزایش داده است؛ اما به دلیل نیازاین سازمان به تجهیزات جدیدتر و به روزتر باید این میزان درصحن علنی مجلس افزایش پیدا کند.
نماینده مردم شیراز درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه به روزرسانی تجهیزات و امکانات نیروی انتظامی نیازمند اختصاص بودجه کامل است، افزود:‌ نیروی انتظامی به عنوان یک نهاد موظف در پیگیری مسائل امنیتی و ایجاد آرامش درجامعه نمی‌تواند بدون بودجه کافی تجهیزات مورد نیازخود را تهیه و استفاده کند، هرچند که دربرخی مأموریت‌ها و مراجعات مردمی به این نهاد به دلیل نبود امکانات و تجهیزات کافی مشکلاتی وجود دارد.
وی با بیان اینکه افزایش بودجه و اعتبار نیروی انتظامی جایی برای هرگونه بهانه با هدف برای عدم پیگیری مأموریت‌ها باقی نمی‌گذارد، تصریح کرد:‌ درشرایطی که تجهیزات و امکانات نیروی انتظامی کافی باشد، بهترمی‌توان از این نهاد انتظار پاسخگویی داشت؛ متأسفانه تقسیم‌بندی بودجه هرساله با مشکلاتی روبه رو بوده و به برخی نهادها بودجه‌ای ‌بیش از میزان مورد نیاز آنها اختصاص پیدا می‌کند. این نماینده مردم درمجلس دهم، با اشاره به اینکه برخی دستگاه‌ها تأثیری درحاکمیت ندارند، گفت:‌ نهادی مانند جریان جامه‌المصطفی بودجه بسیاری به آن اختصاص دادند، هرچند که این نهاد مأموریت خاصی نداشته و درکشورهای دیگر این نهاد تنها مردم را ترغیب به اجرای احکام اسلامی می‌کنند؛ این درحالی است که می‌توانند بخشی از بودجه به این نهادها را به نهادهایی مانند نیروی انتظامی اختصاص داد. نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، افزود:‌ عملکرد نیروی انتظامی درحال حاضر با توجه به امکانات قابل قبول است، البته مباحثی درفعالیت مراکز اقتصادی آن مانند بانک قوانین وجود دارد، که مسئولان ناجا تأکید دارند که با فعالیت‌های  اقتصادی منابع برای هزینه‌ها را بدست آورند، اما اگر اعتبارات کافی باشد شاید فعالیت‌های  اقتصادی هم انجام نشود.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی