[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۹۰
  • دوره جدید

حرف نو، روزنامه شیراز نوین

فقرا را دریابیم
 

شیرازنوین- سید محی الدین حسینی ارسنجانی

Arsanjani.moiin@gmail.com

فقرای مادی ومعنوی، فقرای فکری وفرهنگی وهر نوع فقیر دیگری را که سراغ داریم دریابیم و به کارشان و نیازشان رسیدگی کنیم. شاید ما هم یکی ازهمین دست فقیرانی باشیم که سخت نیازمند دستگیری و مساعدتیم. فقرمادی که به جان فردیا اجتماعی افتد و نداری گریبانگیرهرجمعیت یا دسته وگروه وطایفه و جامعه‌ای شود انواع و اقسام فقرها را با خود به همراه خواهد آورد. بیاییم کاری کنیم ودلی بسوزانیم و وجدانی بیدارداشته باشیم که فرداروزی دیر است.آی مردمانی که در ناز و نعمتید به یادآورید لحظه‌های ناداری و اندوه فقیری را که نمی‌تواند قوت لایموت فرزندان خود را تأمین کند و از شدت سوءتغذیه به چندین بیماری گرفتار شده است. بیاد آورید پاهای کودکی را که در آرزوی کفشی برای خود است و بیاد آورید جسم نحیف کودکان دختر و پسری که در آرزوی داشتن لباسی مناسب است.اما باید گفت که درجامعه‌ای که زندگی می‌کنیم هنوز هم انسان‌های باوجدان و خداترس و نوع دوست هستندکه برای رضایت خلق خدا که رضایت خدا را به دنبال خود داردکارهای نیک وعام المنفعه انجام می‌دهند. درود خدا بر پاک فطرتانی که برای خوشنودی نوع بشر و پرهیز از هرگونه تبعیض و بی‌عدالتی کارهای ماندگاری می‌کنند و فقرای شهر و دیار خود راشناسایی کرده و درحد توان و بضاعت خویش کمک‌ها می‌کنند. با توجه به وجود مشکلات فراوان پیش آمده درجامعه ایرانی اسلامی و شدت گرفتن فاصله غنی و فقیر بر ماست تا برای ایجاد عدالتی اقتصادی تلاش کنیم ومانع ازهدررفت اموال وسرمایه‌های مادی کشورمان شویم‌.کمک به نیازمندان ازسوی هر نهاد وتشکل غیردولتی مرضی‌رضای حضرت حق خواهد بود و قطعاً افرادی که به هرنحو برای افزایش سطح معیشت و رفاه و درمان و اشتغال فقرای نیازمند شیراز در تلاشند، خیر دنیا وآخرت را خواهند دید و در زندگی فردی واجتماعیشان آثار و برکات این‌گونه اقدامات خود را تجربه خواهندکرد. بدون شک جامعه‌ای که فقرایش بیش از اغنیای آن باشد روی خوش نخواهد دید و سعادتمند نخواهد شد. مسئولان درنظام جمهوری اسلامی شأنی جز خدمت به ولی‌نعمتان خود ندارند و لازم است هرکسی درهر سمتی که هست منشاء خدمات ماندگارگردد نه مانع لطف ومحبت وخیردیگران که اگر این‌گونه شد خشم و غضب الهی را باید در انتظارخود ببیند.
 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی