[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۵۴۴
  • دوره جدید

جدول شماره ۳۲۶، روزنامه شیراز نوین

افقی
1-فیلمی با نقش آفرینی جان ویلیامز2-خطیب روم باستان-بی‌بصیرت و نادان-ترس و بیم و پروا3-از میادین و محله‌های شمال تهران-فراموش کردن-خشک مزاج4-حرف عطف-پول قدرتمند آسیایی-درخت خرما-یار شبان5-انبار زیر کشتی-رودخانه و ایالتی در افغانستان-آشنا به راه و قائد-چیزی6-راهکار و فن رزم‌آوری در جنگ-غیر‌حرفه‌ای7-طلایی-روستایی در استان مازندران-قریه و آبادی8-کلاسیک و آیینی-پادشاه-حقه زدن9-بیماری-فیلمی از جمشید حیدری با نقش آفرینی اسماعیل محرابی و محمد مطیع-از مرکبات دو‌گانه10-دستگاه سنجش میزان اختلاف‌پتانسیل الکتریکی-فیلم‌نامه11-غذای شبانه-جای دور از خطر-طولانی و بلند-پالان12-گوشت ترکی-قوه فهم-او-لوله تنفسی13-کتف و شانه-آشکارا-به هم نزدیک بودن14-خانه ییلاقی-هوش و درک-بی آبرو و ننگین15-از آثار معروف ولتر فیلسوف فرانسوی 

 

عمودی
1-با چالاکی رفتار کردن-در کنار هم و متحد در کار گروهی2-از استان‌های کشورمان-کتاب‌ها و نوشته‌ها-حرف انتخاب3-کنایه از آدم روراست و صمیمی-انجیر قرآنی-زمینه اثر هنری-رأس و سر4-عقیده-از هواپیماهای جنگنده آمریکایی-ترانه و نغمه5-از ساخته‌های سینمایی داریوش مهرجویی-کنایه از متفق و همگام6-صدمه و آسیب زدن-شهری در استان مازندران-امید و چشم‌داشت-عود7-ذره باردار-جسم‌ها-قوه رشد و نمو8-صحیح-آستانه در خانه-تکه گل خشکیده و بی‌شکل9-دستگاه رادار-خداوند و صاحب-مادر آذری10-نیمه دیوانه-جاندانه و بخش نرم جمجمه نوزاد انسان-کرمینه حشره-رود آرام11-مجلس بزرگداشت-پرچم و بیرق12-پیشوا-تجزیه در شیمی و ریاضی-نزدیکی-13-بدخویی-پراکندن-کامیون نطامی-سازمان فضایی ایالات متحده-14-بله آلمانی-عدد ترتیبی دو رقمی-از وسایل نطافت خانه15-از بخش‌های مکانیکی در و پنجره-از ورزش های جمعی

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی