[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۶۴۴
  • دوره جدید

جدول شماره ۳۷۷، روزنامه شیراز نوین

افقی
1-پنجمین دبیرکل سازمان ملل متحد2-عدد تک رقمی-دیدنی رژه-نمایشگر کریستال مایع3-ضمیر انگلیسی-خدای درویش-پیشی گرفتن-حرف الفبای انگلیسی-ضمیر غایب4-میوه پوست کنده!-پایداری-از رودهای کشورمان5-واحد پنج انگشتی-بیماری سروصدا-کلبه ترکمن6-عدل و قسط-نور شکسته-زیان7-دو همزاد جدول نشین-خرداد مشوش -سم مهلک8-انرژی-فاکس9-کاسه بزرگ-برعکس بخوانید از عتبات عالیات عراق است-تنبل10-مخترع ماشین بخار-عدس-گروه سیاحتی11-هذیان-روستایی زیبا از توابع مهدی شهر شمیرانات-اسلوب12-سروده-از شهرهای فارس با حروف درهم-روز عرب13-نیم صدای سگ-درازگوش-آداب و رسوم-مقابل جزر -رفوزه14-داروی مالیدنی-پرستش-صدمه15-عارف ایرانی قرن 4و5 هجری

عمودی
1-چند میوه به هم پیوسته-پرنده‌ای کوچک و حشره خوار-خرقه درویش-2-زرد انگلیسی-یکصد و یازده-فرزند اسحاق پیامبر3-حرف پیروزی-ذوق و شوق-نقاش فرانسوی قرن 19-سمت4-تنها-مال بمش آفت ندارد-تر5-گشاده-آگاهی-عروس آشفته!6-مقابل پیش-چاشنی سالاد-اشاره به نزدیک-لحظه-ساز نایب اسدالله7-از قسمت انتهایی دستگاه گوارش-تازه روییده8-اثر آناتول فرانس-از ممالک اروپای جنوبی9-لقب حاکمان مغول-اثری از «مری الن چیس»10-از ویتامین ها-تکرار حرفی است-مقام مدل برنز-هزار کیلو-داخل11-جمع ولایت-کارهای نیکو-جام جمشید12-مقابل عسر-بالابر-عقاب سیاه13-تکرار حرفی است-از وسایل نقاشی-از فلزات-عامل سل14-آفیس-پستاندار عظیم الجثه دریا-از مزه ها15-سرها-تحقیق-خط سیر سیارات

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی