[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۷۷۹
  • دوره جدید

وام در ازای اشتغال ، روزنامه شیراز نوین

 سهراب مختاری مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و دبیر کارگروه اشتغال استان فارس  در مورد جزئیات و نحوه دریافت تسهیلات اشتغالزایی در استان گفت: تسهیلات اشتغال به دلیل جلوگیری از انحراف منابع و هزینه‌کرد در محل اشتغالزایی، تنها به متقاضیانی ارائه می‌شود که مراحل اعلام‌شده را طی کنند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین طرح‌های ایجاد اشتغالزایی، در راستای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری از محل صندوق توسعه ملی براساس پیشنهاد دولت و مصوبه مجلس شورای اسلامی است. براساس این طرح، قرار است تسهیلات اشتغالزایی صرفا به متقاضیانی پرداخت شود که طرح آنها اشتغالزا و البته اقتصادی باشد تا تجربه تلخ طرح‌های ادوار مختلف که منجر به بدهکاری بیکاران شد، تکرار نشود. 
بنابراین در این فرآیند متقاضیان اصلی اشتغالزایی شناسایی خواهند شد. در مرحله نخست پس‌از اینکه متقاضیان طرح خود را در سامانه کارا kara.mcls.gov.ir ثبت کردند، فرآیند پذیرش، بررسی و تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری و کسب‌وکارهای اشتغالزا در مناطق هدف اجرای طرح در استان‌ها آغازمی شود.
وی با اشاره به نرخ سود تسهیلات تصریح کرد: نرخ ۴درصد برای مناطق روستایی و عشایری مرزی، نرخ ۶درصد برای مناطق روستایی و عشایری غیر مرزی، نرخ ۱۰درصد برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی و شهرهای زیر ۱۰هزار نفر جمعیت.
 دبیر کارگروه اشتغال استان فارس در ادامه با اشاره بازپرداخت اقساط با نرخ سود متعارف یادآورشد: در صورت انحراف تسهیلات اشتغال در صورتی که متقاضی در حین و یا پس‌از هزینه کرد تسهیلات در محل اجرای طرح، به تعهدات خود در چارچوب اهداف قانون، آیین‌نامه و این دستورالعمل عمل نکند، مؤسسه عامل موظف است با تأیید کمیته‌های نظارت (استانی یا ملی) با متقاضی مطابق ضوابط و مقررات جاری بانک از جمله نرخ سود بانکی، دوره بازپرداخت تسهیلات و موارد نظایر آن، برخورد کند. چنانچه بنابه تشخیص کمیته‌های نظارت، تسهیلات اخذشده براساس طرح توجیهی مصوب کارگروه در محل اجرای طرح هزینه نشده باشد مؤسسه عامل موظف است مجموع دیون متقاضی را به حال تبدیل کند. ابزار نظارتی برای جلوگیری از انحراف منابع، استانداری به‌عنوان رئیس کارگروه اشتغال با همراهی دستگاه‌های اجرایی و ‌بانک‌ها وبا دبیری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق به کارگیری نظام نظارتی مناسب، نسبت به پایش و ارزیابی اجرای دستورالعمل در قالب گزارش‌ها، بررسی‌های میدانی و... اقدام می‌کنند.
 مختاری خاطرنشان کرد: در همین راستا دبیرخانه کارگروه اشتغال استان فارس با تشکیل 20کمیته فنی استانی با حضور اعضا متولی براساس آیین‌نامه اجرایی اعم از سازمان برنامه و بودجه، دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری، دستگاه‌های اجرایی متولی، دستگاه‌های نظارتی استان، کارگزار طرح ملی تکاپو، تاکنون نسبت به بررسی 2329طرح تأییدشده کمیته‌های فنی شهرستانی اقدام نموده که از این جمع تعداد 344طرح به مبلغ 3356510میلیون ریال در حوزه اشتغال فراگیر و تعداد 1063طرح به مبلغ 4979912میلیون ریال در حوزه اعتبارات توسعه پایدار روستایی و عشایری (سرجمع  تعداد 1407طرح  به مبلغ 8336422میلیون ریال با تعداد اشتغال 9959نفر) تصویب نموده است.
 در همین زمینه تأکید شد که بعد از ارسال طرح‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی و تصویب طرح‌ها توسط کمیته فنی استان که براساس تفویض اختیار کارگروه اشتغال استان به منزله تأیید کارگروه تلقی می‌شود، مراتب در چارچوب سهم بخشی و سهم شهرستان‌ها بررسی و به بانک‌ها و مؤسسات عامل ارسال ‌وگزارش اقدامات کمیته فنی استان جهت تصویب نهایی در کارگروه مطرح می‌شود که در همین راستا در مرحله نخست تعداد 547طرح و با مبلغ1770635میلیون ریال با تعداد اشتغال 3424نفر از محل اشتغال روستایی و 195طرح با مبلغ 1653715میلیون ریال با تعداد اشتغال 2605از محل اشتغال فراگیر که در مجموع 742طرح با مبلغ 3424350 و تعداد اشتغال 6029نفر به بانک‌های عامل جهت دریافت تسهیلات معرفی شده‌اند و مابقی نیز در مراحل بعدی پس از طی تشریفات مربوطه به مؤسسات عامل معرفی خواهند شد.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی