[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۳۶۶
  • دوره جدید

دیدگاه، روزنامه شیراز نوین

آموزش فوتبال
 ضربه زدن به توپ

 

شیرازنوین- محمد شفيعي

رئیس کانون مربیان فوتبال فارس

این بخش شامل پاس‌ها و شوت زدن است‌.
 3-1پاس دادن‌:
-‌ پاس عملی است که توپ را به هم‌بازی می‌رساند. این حرکت بخش مهمی از بازی تیمی است‌. همانطور که در مرکز بازی پاس دادن به هم تیمی موجب می‌شود که‌:   
مالکیت توپ حفظ شود؛ 
حمله را طراحی کند؛ جهت بازی را تغییر دهد؛   
ضد حمله را شکل دهد؛ 
شرایط تصمیم‌گیری برای پاس نهایی فراهم کند.
سانتر کردن نوعی از پاس کوتاه یا بلند است که معمولاً به شوت منجر می‌شود. سانتر معمولاً پاس نهایی است‌. 
 3- 2 شوت:
شوت به منظور گلزدن است. پایان یک حمله است. گلزدن چیزی است که همه فوتبال مربوط به آن است‌.
شوت کردن به موارد زیر نیاز دارد: 
کیفیت تکنیکی بالا (تماس‌های مناسب با توپ، دقت در مسیر توپ‌،) وضعیت فیزیکی مناسب (‌توان، هماهنگی، تعادل) شرایط ذهنی مناسب (‌تشخیص، شجاعت، اعتماد بنفس‌).

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی