[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۴۲۲
  • دوره جدید

آگهی دعوت مجمع عمومی انجمن نمایش فارس، روزنامه شیراز نوین

تاریخ انتشار: 95/11/26
جلسه مجمع عمومی انجمن نمایش استان فارس به شماره ثبت 2901 
روز پنجشنبه 95/11/28 رأس ساعت 10 صبح در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و ادارات شهرستان‌ها برگزار می‌شود.
حضور تمامی اعضا، الزامی است.
دستور جلسه: 
1) انتخابات عمومی مجمع
2) انتخاب اعضای جدید

 امیر صادقی
رئیس انجمن نمایش استان فارس

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی