[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۳۶۳
  • دوره جدید

دیدگاه، روزنامه شیراز نوین

 یاد دادن با تشویق 

 

شیرازنوین- محمد شفيعي

رئیس کانون مربیان فوتبال فارس

 ویژگی‌های بچه‌های 9‌- 10‌سال (‌زیر 11‌سال) 
- افزایش استقامت و سرعت‌- بهبود هماهنگی- حافظه دیداری معنادار
‌- اعتماد به‌نفس بالا‌- ظرفیت بحث کردن‌- می‌خواهند یاد بگیرند و کشف کنند‌- روحیه تیمی‌- رفتار جمعی
 محتوای تمرین بچه‌های 9‌- 10‌( زیر 11‌سال) 
- مهارت‌های پایه‌- سازماندهی تیم‌ها‌- بازی‌های تیمی 2*1 - 3*2 - 4*2‌- سرعت‌- آگاهی‌- هوشیاری عکس العمل‌- هماهنگی 
- بازی‌های در ابعاد کوچک: 5*5‌- 7*7 (SSG) 
‌- تنوع بین تمرین و بازی حفظ شود‌- گروه‌ها متعادل باشند
 نقش مربی و معلم
‌- برقراری امنیت در شرایط بازی و تمرین 
- روش آموزشی را بداند و درست پیاده کند 
- قابلیت ظرفیت سازماندهی را داشته باشد
‌- روحیه تیمی 
- دانش کلی درباره فوتبال داشته باشد
‌- نشان دهد
‌- اجرا کند
‌- اصلاح کند 
- تشویق و تشویق کند
ویژگی‌های بچه‌های 11‌-12‌سال ( زیر 13‌سال) 
- تغییرات معنادار بدنی‌- بهبود هماهنگی و تعادل‌- توجه بیشتر‌- حافظه دیداری و شنیداری معنادار‌- اعتماد به‌نفس بالا تأیید کردن خود‌- توانایی بحث کردن و افکار انتقادی‌- دوست دارند یاد بگیرند و کشف کنند‌- روحیه تیمی‌- کار رقابتی خوبی دارند 
محتوای تمرین بچه‌های 11‌-12سال ( زیر 13سال) 
- مهارت‌های پایه‌- سازماندهی تیم‌ها- بازی‌های تمرینی 2 *1 - 2 * 3- 4 * 2‌- سرعت هوشیاری عکس العمل، هماهنگی‌- سازماندهی پایه تیم‌ها مثلا 3-2-3‌- اصول کلی و سازماندهی بازی- بازی‌های در ابعاد کوچک: 5*5- 7 * 7- 9 * 9‌- کنترل فضا‌- تشویق به خلاقیت (‌سرزنش نکنید‌)‌- ابتکار‌عمل فردی را تقویت کنید 
نقش مربی و معلم 
- روش آموزشی را بداند و درست پیاده کند.
‌- کیفیت هدایت کردن‌- هدایت گروهی (‌به‌سوی گروهی رفتن) 
- روحیه تیمی 
‌- مهارت‌های زبانی و ارتباطی 
- یادگیری از طریق بازی
‌- نشان دهد، اجرا کند، اصلاح کند.
- تشویق و تشویق

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی