[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۷۷۹
  • دوره جدید

جدول شماره ۳۷۵، روزنامه شیراز نوین

افقی
1-ناوگروه -خط راست2-خدای دروغین-بدی و فساد-ناپخته-متعفن3-کلام هشدار-چارچوب ورودی -آگاه و دانا-یک مجموعه کامل4-وسیله تنظیم ولتاژ برق5-چشمان خواب آلود-سمت راست-آتشگیره6-دستگاه ذخیره برق-ازتفاع یک سمت معین-از شهرهای خراسان رضوی7-عددی که مدار کسری نداشته باشد-بزرگان-هنر گوش نواز8-انجام شدنی- اجرا کننده9-ساعی و تلاشگر-بنیادی و اساسی-زمان بی آغاز10-خیالات و پندارها-فال گرفتن-نرخ و بها11-از اصول دین اسلام-دست به دامن شدن-علامت تفریق12-شاعر معروف قرن نهم و صاحب کتاب هفت اورنگ13مخالف-سیاهرگ-الفبای موسیقی-وقت معین14-الهه عشق و زیبایی روم باستان-دیگر شاعرانه-سگ دریایی-حرف ندا15-مراسم بزرگداشت-لباس یک شکل مخصوص

عمودی
1-شکوه و عظمت-استان خاوری کشورمان 2-از سران قیام مشروطه ملقب به سردار ملی-نیک و پسندیده-قله زاگرس3-داوطلب-دل به هم خوردگی-دوستی4-غذای ساده-برکت سفره-عقاید  مرام ها-زهر و شرنگ5-گرفتاری-باد گرم-مادر ورزش ها6-تاقچه بالا-قطعات خمپاره منفجر  شده-همراه پود7-کلام درد-خراب و از بین رفته-پدید آوردن8-یاغی و سرکش-از بیماری‌های روحی9-از ملزومات سوارکاری-مواد ساختمانی-سطح چیزی10-سخن بیمارگونه-شیک و تجملی-مرد انگلیسی11-همراه پت-تند و زود-انجام نشدنی12-حرارت بالای بدن-بازدید و رسیدگی-ناز و کرشمه-محصول آب و صابون13-بلندای قامت-زیرکی و نیرنگ سازی-به شک انداختن14-خشک مزاج-شیپور ماشین-حکومت کننده-15-اختراع دایملر آلمانی-پدر از دست داده

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی