[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۲۴۳
  • دوره جدید

جدول شماره ۳۸۶، روزنامه شیراز نوین

افقی
1-از شهرهای کانادا-پایتخت ترکیه2-بی خانمان‌ها-سنگ طلق-قلب3-نام خواهر گرامی ‌امام رضا(ع)-پرورش یافتن-کافی4-قبل از دوم-مقابل تضاد-از میوه‌های خوشه ای5-بالا آمدن آب دریا-از دستگاه‌های موسیقی ایرانی-از کشورهای امریکای مرکزی-6-ویتامین جدولی-دور دهان-نپخته-مشک آهویش معروف است7-کوزه سفالی-مکان-از قیود تشبیه-بدون مرز8-آب صفر درجه- در کسب موفقیت بر خود سخت می‌گیرد نه بر دیگران-واحد سطح9-شیون-نقیض گشاد- عدد به هم زنی-از آن گونی و طناب می‌بافند10-پشت سر-زنگ جرس-چه چیزی؟-کلید موسیقی11-پخش صوت با دو خروجی صدا-شریان-موضوع12-گوهر گرانبها-اقرار کننده-جواب ‌های13-ساز استاد کسایی-جوانمرد-آل14-مادر عرب-کوهی در اطراف شیراز-اثری از موریس مترلینگ15-از میوه‌ها-خمیازه است با حروف مشوش!

عمودی
1-اثری از کورت فیشر2-وعده داده شده-مرکز رومانی3-وصل کننده-کجاست؟-از زبان‌های اصلی زیرشاخه هند و اروپایی4-نور شکسته-من و تو-سودای ناله-فرار کردن5-گماشت با حروف درهم-مقابل انس-خون بها-عرق6-اثری از‌ هانری بل استاندل-هم نشین برهمن7-اشاره به دور-رود آسیایی-مادر آذری-مارکی بر کامیون8-جوی-از سازهای موسیقی-مبارک 9- نمونه خروار است-نیکو-با پرت می‌آید-تکرار حرفی است 10-حرف پرسشی-سالروز قیام تاریخی سال(1342) 11-منقار کوتاه-سقف دهان-چهره-مردود12-مهریه-کیف انگلیسی-باد آشفته13-پوست کندن-همه-از حروف هجا14-اثر پا-آزمون-پیاپی15-کاشف پنی سیلین

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی